Aralık veya tablodaki verileri sıralama


Bir aralık veya tablodaki verileri sıralama

Şunlara Uygulanır: Excel 2016 , Excel 2013
 

Verileri sıralamak, veri çözümlemenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir ad listesini alfabetik sırayla düzenlemek, bir ürün stok düzeyleri listesini en yüksekten en düşüğe doğru derlemek veya satırları renklere veya simgelere göre sıralamak isteyebilirsiniz. Verileri sıralamak, verilerinizi hızlı bir şekilde görselleştirmenize ve daha iyi anlamanıza, istediğiniz verileri düzenleyip bulmanıza ve sonuçta daha etkili kararlar vermenize yardımcı olur.

NOT : İlk 10 not veya en son 5 satış tutarı gibi, bir hücre aralığı veya tablodaki en üst veya en alt değerleri bulmak için, Otomatik Filtre veya koşullu biçimlendirmeyi kullanın.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri aralığını filtreleme, Excel tablosundaki verileri filtreleme ve Koşullu biçimlendirme ekleme, değiştirme, bulma veya temizleme.

Sıralama hakkında bilgi edinin

Verileri bir veya daha fazla sütundaki metne göre (A - Z veya Z - A), sayılara göre (en küçükten en büyüğe veya en büyükten en küçüğe) ve tarih ve saatlere göre (en eskiden en yeniye ve en yeniden en eskiye) sıralayabilirsiniz. Ayrıca özel bir listeye (örneğin Büyük, Orta ve Küçük) göre veya hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge kümesine göre de sıralayabilirsiniz. Çoğu sıralama işlemi sütun sıralamasıdır, ancak satırlara göre de sıralama yapabilirsiniz.

Bir Excel tablosu için sıralama ölçütü çalışma kitabıyla birlikte kaydedilir ve böylece, çalışma kitabını her açtığınızda tablonun sıralanması için sıralamayı yeniden uygulayabilirsiniz, ancak bir hücre aralığı için filtre ölçütleri kaydedilmez. Bir çalışma kitabını açtığınızda bir sıralamayı düzenli aralıklarla yeniden uygulayabilmek için sıralama ölçütünü kaydetmek isterseniz, bir tablo kullanmanız iyi olur. Bu özellikle çok sütunlu sıralamalar için veya oluşturulması uzun zaman alan sıralamalar için önemlidir.

Bir sıralamayı yeniden uyguladığınızda, aşağıdaki nedenlerden dolayı farklı sonuçlar görüntülenebilir:

 • Hücre aralığından veya tablo sütunundan veriler değiştirilmiş, eklenmiş veya silinmiştir.

 • Bir formülün verdiği değerler değişmiştir ve çalışma sayfası yeniden hesaplanmıştır.

Sayfanın Başı

Metin sıralama

 1. Bir hücre aralığındaki bir alfasayısal veri sütununu seçin veya etkin hücrenin alfasayısal veri içeren bir tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtrele grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

 3. Artan alfasayısal düzende sıralamak için, Excel'de A'dan Z'ye veya en küçük sayıdan en büyüğe doğru sıralayan A'dan Z'ye komutu (Sırala A’dan Z’ye) öğesine tıklayın.

 4. Azalan alfasayısal düzende sıralamak için, Excel'de Z'den A'ya veya en büyük sayıdan en küçüğe doğru sıralayan Z'den A'ya komutu (Sırala Z’den A’ya) öğesine tıklayın.

İsterseniz, büyük/küçük harfe duyarlı sıralama da yapabilirsiniz:

 1. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda, Sırala seçeneğini tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 2. Sırala iletişim kutusunda, Seçenekler’e tıklayın.

  Sıralama Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

 3. Sıralama Seçenekleri iletişim kutusunda Büyük/küçük harfe duyarlı’yı seçin.

 4. İki kez Tamam’a tıklayın.

 5. Verileri değiştirdikten sonra sıralamayı yeniden uygulamak için, aralıktaki veya tablodaki bir hücreye tıklayın ve Verisekmesinde, Sırala ve Filtrele grubunda, Yeniden Uygula’ya tıklayın.

Sorun: Tüm verileri metin olarak depolandığını denetleyin    Sıralamak istediğiniz sütun sayı olarak depolamış sayılar ve metin olarak depolanmış sayılar içeriyorsa, tümünü metin olarak biçimlendirmeniz gerekir. Bu biçimi uygulamazsanız, sayı olarak depolanan sayılar, metin olarak depolanan sayılardan önce sıralanır. Tüm seçili verileri metin olarak biçimlendirmek için, Girişsekmesinde, Yazı Tipi grubunda, Hücre Yazı Tipini Biçimlendir düğmesine tıklayın, Sayı sekmesine tıklayın, Kategori altında,Metin’e tıklayın.

Sorun: Öndeki tüm boşlukları kaldırın    Bazı durumlarda, başka bir uygulamadan alınan verilerin önüne boşluklar eklenebilir. Verileri sıralamadan önce öndeki boşlukları kaldırın. Bunu el ile yapabileceğiniz gibi, KIRP işlevini de kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Sayıları sıralama

 1. Bir hücre aralığındaki bir sayısal veri sütununu seçin veya etkin hücrenin sayısal veri içeren bir tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtrele grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

 3. Küçük sayılardan büyük sayılara doğru sıralamak için, Excel'de A'dan Z'ye veya en küçük sayıdan en büyüğe doğru sıralayan A'dan Z'ye komutu (Küçükten Büyüğe Sırala) öğesine tıklayın.

 4. Büyük sayılardan küçük sayılara doğru sıralamak için, Excel'de Z'den A'ya veya en büyük sayıdan en küçüğe doğru sıralayan Z'den A'ya komutu (Büyükten Küçüğe Sırala) öğesine tıklayın.

Sorun: Tüm sayıların sayı olarak depolandığını denetleyin    Sonuçlar beklediğiniz gibi değilse, sütun, sayı yerine metin olarak depolanmış sayılar içeriyor olabilir. Örneğin, bazı muhasebe sistemlerinden içeri aktarılan negatif sayılar veya başında kesme işareti (') bulunan bir sayı metin olarak saklanır. Daha fazla bilgi için bkz. Metin olarak biçimlendirilmiş sayıları bir sayı biçimi uygulayarak düzeltme.

Sayfanın Başı

Tarih veya saatleri sıralama

 1. Bir hücre aralığındaki bir tarih veya saat sütununu seçin veya etkin hücrenin tarih veya saat içeren bir tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Bir hücre aralığında veya bir tabloda tarih veya saatler içeren bir sütunu seçin.

 3. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtrele grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

 4. Önceki bir tarih veya saatten sonrakine doğru sıralamak için, Excel'de A'dan Z'ye veya en küçük sayıdan en büyüğe doğru sıralayan A'dan Z'ye komutu (Eskiden Yeniye Sırala) öğesine tıklayın.

 5. Sonraki bir tarih veya saatten öncekine doğru sıralamak için, Excel'de Z'den A'ya veya en büyük sayıdan en küçüğe doğru sıralayan Z'den A'ya komutu (Yeniden Eskiye Sırala) öğesine tıklayın.

 6. Verileri değiştirdikten sonra sıralamayı yeniden uygulamak için, aralıktaki veya tablodaki bir hücreye tıklayın ve Verisekmesinde, Sırala ve Filtrele grubunda, Yeniden Uygula’ya tıklayın.

Sorun: Tarih ve saatlerin tarih veya saat olarak depolandığını denetleyin    Sonuçlar beklediğiniz gibi değilse, sütun tarih veya saat yerine, metin olarak saklanan tarih veya saatler içeriyor olabilir. Excel'in tarih ve saatleri doğru sıralaması için, bir sütundaki tüm tarih ve saatlerin bir tarih veya saat seri numarası olarak depolanması gerekir. Excel'de bir değeri tarih veya saat olarak tanıyamazsa, tarih veya saat metin olarak saklanır. Daha fazla bilgi için bkz. Metin biçiminde depolanan tarihleri tarihe dönüştürme.

NOT :  Haftanın günlerine göre sıralama yapmak isterseniz, hücreleri haftanın gününü gösterecek şekilde biçimlendirin. Tarihe bakılmaksızın haftanın gününe göre sıralamak isterseniz, METNEÇEVİR işlevini kullanarak metne dönüştürün. Bununla birlikte, METNEÇEVİR işlevi bir metin değeri verir ve dolayısıyla sıralama işlemi alfasayısal verilere dayalı olur. Daha fazla bilgi için bkz. Tarihleri haftanın günleri olarak gösterme.

Sayfanın Başı

Hücre rengine, yazı tipi rengine veya simgeye göre sıralama

Bir hücre aralığını veya bir tablo sütununu hücre rengine veya yazı tipi rengine göre el ile veya koşullu olarak biçimlendirdiyseniz, bu renklere göre de sıralayabilirsiniz. Ayrıca, koşullu biçimlendirme uygulayarak oluşturduğunuz bir simge kümesine göre de sıralayabilirsiniz.

 1. Bir hücre aralığındaki bir veri sütununu seçin veya etkin hücrenin bir tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda, Sırala seçeneğini tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

  Sırala iletişim kutusu görünür.

 3. Sütun altında, Sıralama ölçütü kutusunda, sıralamak istediğiniz sütunu seçin.

 4. Sıralama altında, sıralama türünü seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hücre rengine göre sıralamak için Hücre Rengi’ni seçin.

  • Hücre rengine göre sıralamak için Hücre Rengi’ni seçin.

  • Simge kümesine göre sıralamak için Hücre Simgesi’ni seçin.

 5. Düzen altında, düğmenin yanındaki oka tıklayın ve sonra, biçim türüne bağlı olarak bir hücre rengi, yazı tipi rengi veya hücre simgesi seçin.

 6. Düzen altında, nasıl sıralamak istediğinizi seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hücre rengini, yazı tipi rengini veya simgeyi en üste veya sola taşımak isterseniz, sütun sıralama için En Üstte’yi, satır sıralama için Solda’yı seçin.

  • Hücre rengini, yazı tipi rengini veya simgeyi en alta veya sağa taşımak isterseniz, sütun sıralama için En Altta’yı, satır sıralama için Sağda’yı seçin.

   NOT : Varsayılan hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge sıralama düzeni yoktur. Her sıralama işlemi için istediğiniz düzeni tanımlamanız gerekir.

 7. Sıralama yapılacak sonraki hücre rengini, yazı tipi rengini veya simgeyi belirtmek için, Düzey Ekle’ye tıklayın ve üç ila beş arası adımları tekrarlayın.

  Sonra kutusunda aynı sütunu seçtiğinizden ve Düzen altında aynı seçimi yaptığınızdan emin olun.

  Sıralamaya dahil edilmesini istediğiniz her ek hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge için yineleyin.

 8. Verileri değiştirdikten sonra sıralamayı yeniden uygulamak için, aralıktaki veya tablodaki bir hücreye tıklayın ve Verisekmesinde, Sırala ve Filtrele grubunda, Yeniden Uygula’ya tıklayın.

Sayfanın Başı

Özel listeye göre sıralama

Kullanıcı tanımlı bir düzende sıralamak için özel bir liste kullanabilirsiniz. Örneğin, bir sütun Yüksek, Orta ve düşük gibi sıralamada ölçüt olarak kullanmak istediğiniz değerler içerebilir. Önce Yüksek, ardından Orta ve sonra Düşük içeren satırların geleceği sıralamayı nasıl yapabilirsiniz? Alfabetik olarak sıralamanız gerekseydi, bir "A - Z" sıralaması Yüksek değeri en üste yerleştirirdi, ancak Düşük, Orta’dan önce gelirdi. “Z - A” sıralaması yapsaydınız, önce Orta gelir ve Düşük ortada olurdu. Düzen ne olursa olsun, "Orta" değerlerin her zaman ortada olmasını istersiniz. Kendi özel listenizi oluşturarak, bu sorunu aşabilirsiniz.

Özel listelerin yanı sıra, Excel’de yerleşik olarak haftanın günü ve yılın ayı özel listeleri vardır.

 1. İsterseniz, özel liste oluşturun:

  1. Hücre aralığında, sıralamada ölçüt olarak kullanmak istediğiniz değerleri, olmasını istediğiniz düzende, yukarıdan aşağı doğru girin. Örneğin:

    

   A

   1

   Yüksek

   2

   Orta

   3

   Düşük

  2. Yeni girdiğiniz aralığı seçin. Önceki örneği kullanarak, A1:A3 hücrelerini seçin.

  3. Sırasıyla Dosya sekmesini, Seçenekler'i ve ardından Gelişmiş kategorisini tıklatın.

  4. Genel'in altında, Özel Listeleri Düzenle'ye tıklayın.

  5. Özel Listeler iletişim kutusunda, İçeri Aktar’a tıklayın ve sonra iki kez Tamam’a tıklayın.

   NOTLAR : 

   • Yalnızca bir değere (metin, sayı ve tarih veya saat) dayalı özel bir liste oluşturabilirsiniz. Bir biçime (hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge) dayalı özel liste oluşturamazsınız.

   • Bir özel liste için uzunluk üst sınırı 255 karakterdir ve ilk karakter sayı ile başlamamalıdır.

 2. Bir hücre aralığındaki bir veri sütununu seçin veya etkin hücrenin bir tablo sütununda olduğundan emin olun.

 3. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda, Sırala seçeneğini tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

  Sırala iletişim kutusu görünür.

 4. Sütun altında, Sıralama ölçütü veya Sonra kutusunda, bir özel listeyi sıralamada ölçüt olarak kullanmak istediğiniz sütunu seçin.

 5. Düzen altında, Özel Liste’yi seçin.

 6. Özel Listeler iletişim kutusunda istediğiniz listeyi seçin. Önceki örnekte oluşturduğunuz özel listeyi kullanarak Yüksek, Orta, Düşük’e tıklayın.

 7. Tamam'ı tıklatın.

 8. Verileri değiştirdikten sonra sıralamayı yeniden uygulamak için, aralıktaki veya tablodaki bir hücreye tıklayın ve Verisekmesinde, Sırala ve Filtrele grubunda, Yeniden Uygula’ya tıklayın.

Sayfanın Başı

Satırları sıralama

 1. Bir hücre aralığındaki bir veri satırını seçin veya etkin hücrenin bir tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda, Sırala seçeneğini tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

  Sırala iletişim kutusu görünür.

 3. Seçenekler'i tıklatın.

 4. Sıralama Seçenekleri iletişim kutusunda, Yönlendirme altında, Soldan sağa sırala’ya tıklayın ve sonra Tamam’a tıklayın.

 5. Sütun altında, Sıralama ölçütü kutusunda, sıralamak istediğiniz satırı seçin.

 6. Değere göre sıralamak için şunu yapın:

  1. Metin değerleri için, A - Z veya Z - A’yı seçin.

  2. Sayı değerleri için, En Küçükten En Büyüğe veya Büyükten Küçüğe öğesini seçin.

  3. Tarih veya saat değerleri için, Eskiden Yeniye veya Yeniden Eskiye öğesini seçin.

 7. Hücre rengine, yazı tipi rengine veya hücre simgesine göre sıralamak için şunu yapın:

  1. Sıralama Koşulu altında, Değerler’i seçin.

  2. Düzen'in altında aşağıdakilerden birini yapın:

  3. Sıralama Koşulu altında, Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi öğesini seçin.

  4. Düğmenin yanındaki oka tıklayın ve sonra bir hücre rengi, yazı tipi rengi veya hücre simgesi seçin.

  5. Düzen altında, Solda veya Sağda’yı seçin.

 8. Verileri değiştirdikten sonra sıralamayı yeniden uygulamak için, aralıktaki veya tablodaki bir hücreye tıklayın ve Verisekmesinde, Sırala ve Filtrele grubunda, Yeniden Uygula’ya tıklayın.

NOT :  Bir çalışma sayfası ana hattının parçası olan satırları sıraladığınızda, Excel en yüksek düzey gruplarını (düzey 1) sıralar ve böylece ayrıntı satır veya sütunları gizli olsalar bile birlikte kalırlar.

Sayfanın Başı

Birden fazla sütun veya satıra göre sıralama

Bir sütun veya satırdaki aynı değere göre gruplamak istediğiniz veriler olduğunda birden fazla sütun veya satıra göre sıralamak ve sonra bu grup içinde eşit değerlere sahip başka bir sütunu veya satırı sıralamak isteyebilirsiniz. Örneğin, bir Departman sütununuz ve bir Çalışan sütununuz varsa, önce Departman grubuna göre (aynı departmandaki tüm çalışanları birlikte gruplamak için) ve sonra ada göre (her departmanda adları alfabetik sıraya koymak için) sıralayabilirsiniz. En çok 64 sütuna göre sıralayabilirsiniz.

NOT : En iyi sonuçlar için, sıraladığınız hücre aralığının sütun başlıkları olmalıdır.

 1. İki veya daha fazla veri sütunu olan bir hücre aralığı seçin veya etkin hücrenin iki veya daha fazla sütunlu bir tabloda olduğundan emin olun.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda, Sırala seçeneğini tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

  Sırala iletişim kutusu görünür.

 3. Sütun altında, Sıralama ölçütü kutusunda, sıralamak istediğiniz ilk sütunu seçin.

 4. Sıralama altında, sıralama türünü seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin, sayı veya tarih ve saate göre sıralamak için Değerler öğesini seçin.

  • Biçime göre sıralamak için, Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi öğesini seçin.

 5. Düzen altında, nasıl sıralamak istediğinizi seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin değerleri için, A - Z veya Z - A’yı seçin.

  • Sayı değerleri için, En Küçükten En Büyüğe veya Büyükten Küçüğe öğesini seçin.

  • Tarih veya saat değerleri için, Eskiden Yeniye veya Yeniden Eskiye öğesini seçin.

  • Bir özel listeye göre sıralamak için Özel Liste öğesini seçin.

 6. Sıralama ölçütü olacak bir başka sütun eklemek için, Düzey Ekle’ye tıklayın ve üç ila beş arası adımları tekrarlayın.

 7. Sıralama ölçütü olacak bir sütunu kopyalamak için, girdiyi seçin ve ardından Düzeyi Kopyala’ya tıklayın.

 8. Sıralama ölçütü olacak bir sütunu silmek için, girdiyi seçin ve ardından Düzeyi Sil’e tıklayın.

  NOT : Listede en az bir girdi bulundurmanız gerekir.

 9. Sütunların sıralanma düzenini değiştirmek için bir girdi seçin ve ardından Yukarı veya Aşağı oka tıklayarak sırasını değiştirin.

  Listede daha yüksek olan girdiler, listede daha düşük olan girdilerden önce sıralanır.

 10. Verileri değiştirdikten sonra sıralamayı yeniden uygulamak için, aralıktaki veya tablodaki bir hücreye tıklayın ve Verisekmesinde, Sırala ve Filtrele grubunda, Yeniden Uygula’ya tıklayın.

Sayfanın Başı

Bir sütundaki kısmi bir değere göre sıralama

Bir sütundaki bir değerin bir bölümüne göre, örneğin bir parça numarası koduna (789-WDG-34), soyadına (Carol Philips) veya ada (Philips, Carol) göre sıralamak için, önce sütunu iki veya daha fazla sütuna bölerek, istediğiniz değerin kendi sütununda yer almasını sağlamanız gerekir. Bunu yapmak için, metin işlevlerini kullanarak hücrelerin parçalarını ayırabilir veya Metni Sütunlara Çevirme Sihirbazı’nı kullanabilirsiniz. Örnekler ve daha fazla bilgi için bkz. Metni farklı hücrelere bölme ve İşlevler kullanarak metni sütunlar arasında bölme.

Sayfanın Başı

Bir hücre aralığındaki sütunu diğerlerini etkilemeden sıralama

UYARI : Bu özelliği kullanırken dikkatli olun: Bir aralıktaki bir sütuna göre sıralama yapmak; bu sütundaki hücrelerin aynı satırdaki diğer hücrelerden uzaklaşması gibi istenmeyen sonuçlar verebilir.

NOT : Aşağıdaki yordamı bir tabloda gerçekleştiremezsiniz.

 1. Bir hücre aralığındaki iki veya daha fazla sütun içeren bir sütunu seçin.

 2. Sıralamak istediğiniz sütunu seçmek için sütun başlığına tıklayın.

 3. Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda, Sırala ve Filtrele’ye tıklayın ve kullanılabilir sıralama komutlarından birine tıklayın.
  Sıralama Uyarısı iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Geçerli seçimle devam et’i seçin.

 5. Sırala’ya tıklayın.

 6. Sıralama iletişim kutusunda istediğiniz diğer sıralama seçeneklerini belirleyip Tamam’a tıklayın.

Sonuçlar istediğiniz gibi değilse, Geri Al Düğme görüntüsü ’a tıklayın.

Sayfanın Başı

Sıralamayla ilgili genel sorunlar hakkında bilgi edinin

Verilerinizi sıralarken beklenmeyen sonuçlar alırsanız, aşağıdakileri yapın:

Bir formül tarafından döndürülen değerlerin değişip değişmediğini denetleyin    Sıraladığınız veriler bir veya daha fazla formül içeriyorsa, çalışma sayfası yeniden hesaplandığında bu formüllerin dönüş değerleri değişebilir. Bu durumda, güncel sonuçları elde etmek için sıralamayı yeniden uygulamayı unutmayın.

Sıralamadan önce satır ve sütunları görüntüleyin    Sütunları sıraladığınızda gizli sütunlar taşınmaz ve satırları sıraladığınızda gizli satırlar taşınmaz. Verileri sıralamadan önce, gizli sütunları ve satırları görüntülemek iyi olur.

Yerel ayarı denetleyin    Sıralama düzenleri, yerel ayara göre değişiklik gösterir. Bilgisayarınızdaki Denetim Masası’nda Bölgesel Ayarlar veya Bölge ve Dil Seçeneklerinde uygun yerel ayarınız olduğundan emin olun. Yerel ayarı değiştirme hakkında daha fazla bilgi için Windows yardım sistemine bakın.

Yalnızca tek bir satıra sütun başlıkları girin    Birden fazla satır etiketine ihtiyaç duyarsanız, metni hücre içinde kaydırın.

Satır başlığını açın veya kapatın    Bir sütunu sıralarken, verilerin anlamını kavramayı kolaylaştırmak için bir başlık sütunu olması genellikle en iyisidir. Varsayılan olarak, başlıktaki değer sıralama işlemine dahil edilmez. Bazen, başlıktaki değerin sıralama işlemine dahil olması veya olmaması için başlığı açmanız veya kapatmanız gerekebilir. Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Bir sütun başlığı olduğundan, ilk veri satırını sıralama dışında bırakmak için Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda, Sırala ve Filtrele’ye tıklayın, Özel Sıralama’ya tıklayın ve ardından Verilerimde üstbilgi var’ı seçin.

 • Bir sütun başlığı olmadığından, ilk veri satırını sıralamaya dahil etmek için Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda, Sırala ve Filtrele’ye tıklayın, Özel Sıralama’ya tıklayın ve ardından Verilerimde üstbilgi var’ı temizleyin.


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?