Çalışma kitabını başka bir dosya biçiminde kaydetme


Çalışma kitabını farklı dosya biçiminde kaydetme

Şunlara Uygulanır: Excel 2016 , Excel 2013
 
Çoğunlukla, çalışma kitaplarınızı kaydederken geçerli dosya biçimini (.xlsx) kullanmak isteyeceksiniz. Bununla birlikte kimi zaman çalışma kitabını, Excel'in önceki sürümünün dosya biçimi, metin dosyası, PDF veya XPS dosyası gibi başka bir biçimde kaydetmeniz gerekebilir. Çalışma kitabını başka bir dosya biçiminde her kaydedişinizde, biçimlendirmesi, verileri ve özelliklerinden bir bölümünün kaydedilmeyebileceğini aklınızda bulundurun.

 

 1. Kaydetmek istediğiniz çalışma kitabını açın.

 2. Dosya > Farklı Kaydet'i tıklatın.

Dosya sekmesindeki Farklı Kaydet seçeneği

 1. Yerler altında, çalışma kitabını kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Örneğin, Web konumunuza kaydetmek için OneDriveöğesini ya da Belgeler klasörünüz gibi yerel bir klasöre kaydetmek için Bilgisayar'ı seçin.

Konum seçeneği belirleme

 1. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, istediğiniz konuma gidin.

Farklı Kaydet iletişim kutusu

 1. Kayıt türü listesinde, istediğiniz dosya biçimini tıklatın. Listeyi kaydırarak görünmeyen dosya biçimlerine gitmek için okları tıklatın.

  NOT : Görüntülenen dosya biçimleri, çalışma kitabınızda etkin durumdaki sayfanın türüne (çalışma sayfası, grafik sayfası veya başka türde bir sayfa) bağlı olarak değişir.

 2. Dosya adı kutusunda, çalışma kitabı için önerilen adı kabul edin veya yeni bir ad yazın.

Excel 97-2003 çalışma kitabını geçerli dosya biçimine dönüştürme

Bir Excel 97-2003 çalışma kitabı açtıysanız ancak çalışma kitabını o dosya biçiminde tutmanız gerekmiyorsa, bunu geçerli dosya biçimine (.xlsx) dönüştürebilirsiniz.

 1. Dosya > Bilgi'yi tıklatın.

 2. Dönüştür'ü tıklatın.

Dönüştür düğmesi

Excel'de desteklenen dosya biçimleri

Excel 2013'te, aşağıdaki dosya biçimlerine sahip dosyaları açabilir ve kaydedebilirsiniz:

Excel dosya biçimleri

Biçim

Uzantı

Açıklama

Excel Çalışma Kitabı

.xlsx

Excel 2007-2013 için varsayılan XML tabanlı dosya biçimi. Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) makro kodunu veya Microsoft Office Excel 4.0 makro sayfalarını (.xlm) depolayamaz.

Kesin Açık XML Elektronik Tablosu

.xlsx

Excel Çalışma Kitabı dosya biçiminin (.xlsx) ISO kesin sürümü.

Excel Çalışma Kitabı (kod)

.xlsm

Excel 2007-2013 için XML tabanlı ve makro etkin bir dosya biçimi. VBA makro kodunu veya Excel 4.0 makro sayfalarını (.xlm) depolar.

Excel İkili Çalışma Kitabı

.xlsb

Excel 2007-2013 için ikili dosya biçimi (BIFF12).

Şablon

.xltx

Excel 2007-2013 için Excel şablonunun varsayılan dosya biçimi. VBA makro kodunu veya Excel 4.0 makro sayfalarını (.xlm) depolayamaz.

Şablon (kod)

.xltm

Excel 2007-2013'te Excel şablonunun makro etkin dosya biçimi. VBA makro kodunu veya Excel 4.0 makro sayfalarını (.xlm) depolar.

Excel 97- Excel 2003 Çalışma Kitabı

.xls

Excel 97 - Excel 2003 İkili dosya biçimidir (BIFF8).

Excel 97- Excel 2003 Şablonu

.xlt

Excel 97 - Bir Excel şablonuna ait Excel 2003 İkili dosya biçimidir (BIFF8).

Microsoft Excel 5.0/95 Çalışma Kitabı

.xls

Excel 5.0/95 İkili dosya biçimidir (BIFF5).

XML Elektronik Tablosu 2003

.xml

XML Elektronik Tablosu 2003 dosya biçimi (XMLSS).

XML Verileri

.xml

XML Veri biçimi.

Excel Eklentisi

.xlam

Excel 2007-2013 için XML tabanlı ve makro etkin Eklenti biçimi. Eklenti, ek kodlar çalıştırmak amacıyla tasarlanan destek programıdır. VBA projeleri ve Excel 4.0 makro sayfalarının (.xlm) kullanımını destekler.

Excel 97-2003 Eklentisi

.xla

Excel 97-2003 Eklentisi, ek kod çalıştırmak için tasarlanmış tamamlayıcı program. VBA projelerinin kullanımını destekler.

Excel 4.0 Çalışma Kitabı

.xlw

Yalnızca çalışma sayfalarını, grafik sayfalarını ve makro sayfalarını kaydeden bir Excel 4.0 dosya biçimi. Excel 2013 bu dosya biçimindeki çalışma kitaplarını açabilir ancak bir Excel dosyasını bu dosya biçiminde kaydedemezsiniz.

Metin dosyası biçimleri

Biçim

Uzantı

Açıklama

Biçimlendirilmiş Metin (Boşlukla ayrılmış)

.prn

Lotus boşlukla ayrılmış biçim. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder.

Metin (Sekmeyle ayrılmış)

.txt

Başka bir Microsoft Windows işletim sisteminde kullanılması için bir çalışma kitabını sekmeyle ayrılmış metin dosyası olarak kaydeder ve sekme karakterlerinin, satır sonlarının ve diğer karakterlerin doğru olarak yorumlanmasını sağlar. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder.

Metin (Macintosh)

.txt

Macintosh işletim sisteminde kullanılması için bir çalışma kitabını sekmeyle ayrılmış metin dosyası olarak kaydeder ve sekme karakterlerinin, satır sonlarının ve diğer karakterlerin doğru olarak yorumlanmasını sağlar. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder.

Metin (MS-DOS)

.txt

MS-DOS işletim sisteminde kullanılması için bir çalışma kitabını sekmeyle ayrılmış metin dosyası olarak kaydeder ve sekme karakterlerinin, satır sonlarının ve diğer karakterlerin doğru olarak yorumlanmasını sağlar. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder.

Unicode Metin

.txt

Unicode Konsorsiyumu tarafından geliştirilen karakter kodlama standardı olan Unicode metni olarak kaydeder.

CSV (virgülle ayrılmış)

.csv

Başka bir Windows işletim sisteminde kullanılması için bir çalışma kitabını virgülle ayrılmış metin dosyası olarak kaydeder ve sekme karakterlerinin, satır sonlarının ve diğer karakterlerin doğru olarak yorumlanmasını sağlar. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder.

CSV (Macintosh)

.csv

Macintosh işletim sisteminde kullanılması için bir çalışma kitabını virgülle ayrılmış metin dosyası olarak kaydeder ve sekme karakterlerinin, satır sonlarının ve diğer karakterlerin doğru olarak yorumlanmasını sağlar. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder.

CSV (MS-DOS)

.csv

MS-DOS işletim sisteminde kullanılması için bir çalışma kitabını virgülle ayrılmış metin dosyası olarak kaydeder ve sekme karakterlerinin, satır sonlarının ve diğer karakterlerin doğru olarak yorumlanmasını sağlar. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder.

DIF

.dif

Veri Değişimi Biçimi. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder.

SYLK

.slk

Simgesel Bağlantı Biçimi. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder.

NOT : Çalışma kitabını herhangi bir metin kodunda kaydederseniz, tüm biçimlendirme kaybolur.

Diğer dosya biçimleri

Biçim

Uzantı

Açıklama

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBase III ve IV. Bu dosya biçimlerini Excel'de açabilirsiniz, ancak bir Excel dosyasını dBase biçiminde kaydedemezsiniz.

OpenDocument Elektronik Tablosu

.ods

OpenDocument Elektronik Tablosu. Excel 2010 dosyalarını kaydedebilir ve böylelikle Google Docs ve OpenOffice.org Calc gibi OpenDocument Elektronik Tablosu biçimini kullanan elektronik tablo uygulamalarında açılmalarını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, .ods biçimindeki elektronik tabloları Excel 2010'da da açabilirsiniz. ODS dosyalarını kaydetme ve açma sırasında biçimlendirme kaybolabilir.

PDF

.pdf

Taşınabilir Belge Biçimi (PDF). Bu dosya biçimi belge biçimini korur ve dosyanın paylaşılmasını sağlar. PDF biçimli dosya çevrimiçi görüntülendiğinde veya yazdırıldığında tasarladığınız biçimi korur. Dosyadaki verilerin kolayca değiştirilmemesini sağlar. PDF biçimi ticari yazdırma yöntemleri kullanılarak üretilecek belgeler için de uygundur.

XPS Belgesi

.xps

XML Kağıt Belirtimi (XPS). Bu dosya biçimi belge biçimlendirmesini korur ve dosyanın paylaşılmasını sağlar. XPS dosyası çevrimiçi görüntülendiğinde veya yazdırıldığında tam olarak tasarladığınız biçimi korur ve dosyadaki verilerin kolayca değiştirilmemesini sağlar.

Pano kullanan dosya biçimleri

Verileri panoya aşağıdaki dosya biçimlerinden birinde kopyalarsanız, bunları Yapıştır veya Özel Yapıştır komutuyla (Giriş > Pano> Yapıştır) Excel'e yapıştırabilirsiniz.

Biçim

Uzantı

Pano türü tanımlayıcılar

Resim

.wmf veya .emf

Windows Meta Dosyası Biçimi (WMF) veya Gelişmiş Windows Meta Dosyası Biçimi'nde (EMF) Resimler.

NOT : Başka bir programdan Windows meta dosyası resmi kopyalarsanız, Excel resmi geliştirilmiş meta dosyası olarak yapıştırır.

Bit eşlem

.bmp

Bit eşlem biçiminde (BMP) kaydedilmiş resimler.

Microsoft Excel dosya biçimleri

.xls

Excel sürüm 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) ve Excel 2013 (BIFF12) için ikili dosya biçimleri.

SYLK

.slk

Simgesel Bağlantı Biçimi.

DIF

.dif

Veri Değişimi Biçimi.

Metin (sekmeyle ayrılmış)

.txt

Sekmeyle ayrılmış metin biçimi.

CSV (Virgülle ayrılmış)

.csv

Virgülle ayrılan değerler biçimi.

Biçimlendirilmiş metin (Boşlukla ayrılmış)

.rtf

Zengin Metin Biçimi (RTF). Sadece Excel'den

Eklenmiş nesne

.gif, .jpg, .doc, .xls veya .bmp

Microsoft Excel nesneleri, OLE 2.0 (OwnerLink) desteği olan, düzgün kaydedilmiş programlardan gelen nesneler ve Resim veya başka bir sunu biçimi.

Bağlantılı nesne

.gif, .jpg, .doc, .xls veya .bmp

OwnerLink, ObjectLink, Link, Resim veya başka bir biçim.

Office çizim nesnesi

.emf

Office çizim nesnesi biçimi veya Resim (Windows gelişmiş meta dosyası biçimi, EMF).

Metin

.txt

Metin, OEM Metin Göster

Tek Dosyalı Web Sayfası

.mht, .mhtml

Tek Dosyalı Web Sayfası (MHT veya MHTML). Bu dosya biçimi satır içi grafikleri, uygulamaları, bağlı belgeleri ve belgede başvurulan diğer destekleme öğelerini tümleştirir.

Web Sayfası

.htm, .html

Köprü Metni Biçimlendirme Dili (HTML).

NOT : Başka bir programdan metin kopyaladığınızda, Excel, özgün metnin biçimine bakmaksızın, metni HTML biçiminde yapıştırır.

Excel 2013'te desteklenmeyen dosya biçimleri

Aşağıdaki dosya biçimleri artık desteklenmemektedir, bu nedenle bu dosya biçimlerindeki dosyaları açamaz veya kaydedemezsiniz.

Artık desteklenmeyen bir programda çalışma kitabı verilerinizle çalışmak için, aşağıdakileri deneyin:

 • Excel'de desteklenmeyen dosya biçimlerine yönelik dosya biçimi dönüştürücüleri hazırlayan bir şirket için Web'de arama yapın.

 • Çalışma kitabınızı, diğer programda açılabilecek başka bir dosya biçiminde kaydedin. Örneğin, diğer programın da destekleyebileceği bir XML elektronik tablosu veya metin dosyası biçiminde kaydedin.

Biçim

Uzantı

Pano türü tanımlayıcılar

Excel Grafiği

.xlc

Excel 2.0, 3.0 ve 2.x dosya biçimleri

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks

Lotus 1-2-3 dosya biçimleri (tüm sürümler)

Microsoft Works

.wks

Microsoft Works dosya biçimi (tüm sürümler)

DBF 2

.dbf

DBASE II dosya biçimi

WQ1

.wq1

MS-DOS için Quattro Pro MS-DOS dosya biçimi

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Windows için Quattro Pro 5.0 ve 7.0.


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?