Dizi formülleriyle ilgili yönergeler ve örnekler


Windows için Excel 2016'da dizi formülleriyle ilgili yönergeler ve örnekler

Şunlara Uygulanır: Excel 2016
 

Çalışma sayfanızdaki formüllerin bazılarını dizi formüllerine dönüştürmek çalışma sayfanızı daha güçlü kılabilir ve aynı zamanda da basitleştirebilir. Dizi formülü olarak kullanılan bir formül hücre satırları ve sütunları üzerinde hesaplamalar yapabilir (dizi formülü kullanmadığınızda ise yerine birkaç formül kullanmanız gerekebilir).

Dizi formülleri hakkında bilgi edinme

Formülü tamamlamak için yalnızca Enter'a basmak yerine Ctrl+Üst Karakter+Enter tuşlarına bastığınızdan, dizi formülleri çoğu zaman CSE (Ctrl+Shift+Enter) formülleri olarak anılır.

Dizi formülleri neden kullanılır?

Excel'de formül kullanma deneyiminiz varsa, bazı oldukça gelişmiş işlemleri yapabildiğinizi biliyorsunuzdur. Örneğin, belirli bir yıl sonunda bir borcun toplam maliyetini hesaplayabilirsiniz. Dizi formüllerini kullanarak karmaşık görevleri yerine getirebilirsiniz; örneğin:

 • Bir hücre aralığında yer alan karakterlerin sayısını hesaplama.

 • Üst ve alt sınırlar arasındaki sayı aralığında yer alan en düşük değerler gibi, yalnızca belirli koşullara uyan sayıların toplamını alma.

 • Değer aralığında her n. değerin toplamını alma.

Dizilere ve dizi formüllerine hızlı bir giriş

Dizi formülü, dizideki bir veya birden çok öğe üzerinde çok sayıda hesaplama gerçekleştirebilen bir formüldür. Bir dizi formülünü değerler satırı, değerler sütunu veya değer satırları ve sütunlarının bir birleşimi olarak düşünebilirsiniz. Dizi formülleri birden çok sonuç döndürebileceği gibi tek sonuç da döndürebilir. Örneğin, bir hücre aralığında dizi formülü oluşturabilir ve bu formülü kullanarak alt toplamlar sütununu veya satırını hesaplayabilirsiniz. Ayrıca, dizi formülünü tek bir hücreye yerleştirip tek bir miktar da hesaplayabilirsiniz. Birden çok hücreyi içine alan dizi formülleri çok hücreli formüller ve tek bir hücredeki dizi formülleri de tek hücreli formüller olarak adlandırılır.

Bir sonraki bölümde verilen örneklerde çok hücreli ve tek hücreli dizi formüllerini nasıl oluşturacağınız gösterilir.

Deneyin!

Bu alıştırmada bir dizi satış rakamını hesaplamak için çok hücreli ve tek hücreli dizi formüllerini nasıl kullanacağınız gösterilir. İlk grup adımlarda çok hücreli bir formül kullanılarak alt toplamlar kümesi hesaplanır. İkinci grupta ise tek hücreli bir formül kullanılarak genel toplam hesaplanır.

Çok hücreli dizi formülü

Burada, tarayıcıya eklenmiş bir çalışma kitabımız var. Örnek verileri içerse de, eklenmiş çalışma kitabında dizi formülleri oluşturamayacağınızı veya buradaki formülleri değiştiremeyeceğinizi bilmelisiniz; bunun için Excel programına ihtiyacınız vardır. Eklenmiş çalışma kitabındaki yanıtları ve dizi formülünün nasıl çalıştığını açıklayan bazı metinleri görebilirsiniz; ancak dizi formüllerinin değerini gerçekten anlamak için çalışma kitabını Excel'de görmeniz gerekir.

Çok hücreli dizi formülü oluşturma
 1. Aşağıdaki tablonun tamamını kopyalayıp, Excel'deki boş bir çalışma sayfasında A1 hücresine yapıştırın.

  Satış
  Elemanı

  Otomobil
  Tipi

  Satış
  Sayısı

  Birim
  Fiyat

  Toplam
  Satış

  Özdemir

  Sedan

  5

  33000

   
   

  Coupe

  4

  37000

   

  Ingle

  Sedan

  6

  24000

   
   

  Coupe

  8

  21000

   

  Jordan

  Sedan

  3

  29000

   
   

  Coupe

  1

  31000

   

  Pica

  Sedan

  9

  24000

   
   

  Coupe

  5

  37000

   

  Sanchez

  Sedan

  6

  33000

   
   

  Coupe

  8

  31000

   

  Formül (Genel Toplam)

     

  Genel Toplam

   

  '=TOPLA(C2:C11*D2:D11)

     

  =TOPLA(C2:C11*D2:D11)

   
 2. Her satış elemanının coupe ve sedan Toplam Satışını görmek için, E2:E11'i seçin, =C2:C11*D2:D11 formülünü girin ve ardından Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın.

 3. Tüm satışların Genel Toplamını görmek için, F11 hücresini seçin, =TOPLA(C2:C11*D2:D11) formülünü girin ve ardından Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın.

Çalışma kitabının en altındaki siyah çubukta bulunan yeşil Excel düğmesini tıklatarak bu çalışma kitabını indirebilirsiniz. Daha sonra dosyayı Excel'de açabilir, dizi formüllerini içeren hücreleri seçebilir ve formülü çalıştırmak için Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basabilirsiniz.

Excel'den takip ederek çalışıyorsanız, Sayfa1'in etkin olduğundan emin olun ve sonra da E2:E11 hücrelerini seçin. F2'ye basın ve geçerli hücreye (E2) =C2:C11*D2:D11 formülünü girin. Enter'a basarsanız, formülün yalnızca E2 hücresine girildiğini ve 165000 sonucunun görüntülediğini görürsünüz. Bunun yerine, formülünüzü yazdıktan sonra yalnızca Enter'a değil de Ctrl+Shift+Enter tuşlarına birlikte basın. Böylece, E2:E11 hücrelerinde sonuçları görebilirsiniz. Formül çubuğunda formülün {=C2:C11*D2:D11} olarak görüntülendiğine de dikkat edin. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, bununla size formülün bir dizi formülü olduğu anlatılmaktadır.

Ctrl+Shift+Enter tuşlarına bastığınızda, Excel formülü küme ayracı karakterleri ({ }) arasına alır ve seçili aralıktaki her hücreye formülün bir örneğini ekler. Bu işlem çok hızlı yapılır ve E sütununda her satış elemanının her otomobil tipinde yaptığı toplam satış miktarını görürsünüz. Önce E2'yi ve sonra E3, E4, vb. seçerseniz, aynı formülün gösterildiğini görürsünüz: {=C2:C11*D2:D11}.

E sütunundaki toplamlar bir dizi formülüyle hesaplanmaktadır

Tek hücreli dizi formülü oluşturma

Çalışma kitabının F10 hücresine aşağıdaki formülü yazın ve sonra Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın:

=TOPLA(C2:C11*D2:D11)

Bu örnekte, Excel dizideki (C2 ile D11 arasındaki hücreler) değerlerin çarpımını alır ve toplamları birbirine eklemek için TOPLAişlevini kullanır. Sonuç, 159.000 TL toplam satış tutarıdır. Bu örnek, bu tür bir formülün ne kadar güçlü olabileceğini göstermektedir. Örneğin, 1.000 satır veriniz olduğunu varsayın. Formülü aşağı doğru 1.000 satır sürüklemek yerine, tek bir hücrede dizi formülü oluşturarak, bu verilerin bir bölümünün veya tümünün toplamını alabilirsiniz.

Ayrıca, G11 hücresindeki tek hücreli formülün çok hücreli formülden (E2 ile E11 hücreleri arasındaki formül) tümüyle bağımsız olduğuna da dikkat edin. Dizi formüllerini kullanmanın bir diğer avantajı da budur: Esneklik. G11 hücresindeki formülü etkilemeden E sütunundaki formülleri değiştirebilir veya bu sütunu tamamıyla silebilirsiniz.

Dizi formülleri şu avantajları da sağlar:

 • Tutarlılık    E2'nin altındaki hücrelerden herhangi birini tıklatırsanız, aynı formülü görürsünüz. Bu tutarlılık daha doğru sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabilir.

 • Güvenlik    Çok hücreli bir dizi formülünün bileşenlerinin üzerine yazamazsınız. Örneğin, E3 hücresini tıklatın ve Delete tuşuna basın. Hücre aralığının (E2 ile E11 arası) tümünü seçip formülü tüm dizi için değiştirmeli veya diziyi olduğu gibi bırakmalısınız. Ek bir güvenlik önlemi olarak, formüldeki değişikliği onaylamak için Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basmanız gerekmektedir.

 • Daha küçük dosya boyutları    Çoğu durumda, birkaç ara formül yerine tek bir dizi formülü kullanabilirsiniz. Örneğin, çalışma kitabında E sütunundaki sonuçları hesaplamak için tek bir dizi formülü kullanılmaktadır. Oysa standart formülleri (=C2*D2, C3*D3, C4*D4… gibi) kullansaydınız, aynı sonuçları hesaplamak için 11 farklı formül kullanmanız gerekecekti.

Dizi formülü söz dizimi

Genelde dizi formülleri standart formül söz dizimi kullanılır. Bunların tümü eşittir (=) işaretiyle başlar ve dizi formüllerinizde yerleşik Excel işlevlerinin çoğunu kullanabilirsiniz. Temel farklılık, dizi formülünü kullanırken formülü girmek için Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basmanızın gerekmesidir. Bunu yaptığınızda Excel dizi formülünüzü küme ayraçları içine alır; küme ayraçlarını kendiniz yazarsanız, formülünüz metin dizesine dönüştürülür ve formül çalışmaz.

Dizi işlevleri, karmaşık bir formül oluşturmak için gerçekten etkili bir yöntemdir. =TOPLA(C2:C11*D2:D11) dizi formülü şu formülle aynıdır: =TOPLA(C2*D2;C3*D3;C4*D4;C5*D5;C6*D6;C7*D7;C8*D8;C9*D9;C10*D10;C11*D11).

Dizi formüllerini girme ve değiştirme

Önemli    Dizi formülünü girmeniz ve düzenlemeniz gereken her durumda Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın. Bu, hem tek hücreli hem de çok hücreli formüller için geçerlidir.

Çok hücreli formüllerle çalıştığınız her durumda şunları da unutmayın.

 • Formülü girmeden önce sonuçların tutulacağı hücre aralığını seçin. Çok hücreli dizi formülünü oluştururken E2 ile E11 arasındaki hücreleri seçtiğinizde bunu yaptınız.

 • Dizi formülü kapsamındaki tek tek hücrelerin içeriğini değiştiremezsiniz. Bunu denemek için, çalışma kitabındaki E3 hücresini seçin ve Delete tuşuna basın. Excel, dizinin bir bölümünü değiştiremeyeceğinizi belirten bir ileti görüntüler.

 • Dizi formülünün tamamını taşıyabilir veya silebilir, ancak bir bölümünü taşıyamaz ya da silemezsiniz. Başka bir deyişle, dizi formülünü daraltmak için önce varolan formülü siler ve sonra baştan başlarsınız.

 • Dizi formülünü silmek için, formülün tamamını seçin (örneğin, =C2:C11*D2:D11), Delete tuşuna basın ve sonra da Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın.

 • Çok hücreli dizi formülünde araya boş hücre ekleyemez veya hücreleri silemezsiniz.

Dizi formülünü genişletme

Kimi zaman dizi formülünü genişletmeniz gerekebilir. Bu karmaşık bir işlem değildir, ancak yukarıdaki rehber kurallara uyduğunuzdan emin olun.

Bu çalışma sayfasında, 12 ile 17 arası satırlara birkaç satış satırı daha ekledik. Burada, dizi formüllerini güncelleştirerek bu ek satırları da içine almasını istiyoruz.

Bunu Excel masaüstü programında yapmayı unutmayın (çalışma kitabını bilgisayarınıza indirdikten sonra).

Dizi formülünü genişletme
 1. Bu tablonun tamamını bir Excel çalışma sayfasındaki A1 hücresine kopyalayın.

  Satış
  Elemanı

  Otomobil
  Tipi

  Satış
  Sayısı

  Birim
  Fiyat

  Toplam
  Satış

  Özdemir

  Sedan

  5

  33000

  165000

   

  Coupe

  4

  37000

  148000

  Ingle

  Sedan

  6

  24000

  144000

   

  Coupe

  8

  21000

  168000

  Jordan

  Sedan

  3

  29000

  87000

   

  Coupe

  1

  31000

  31000

  Pica

  Sedan

  9

  24000

  216000

   

  Coupe

  5

  37000

  185000

  Sanchez

  Sedan

  6

  33000

  198000

   

  Coupe

  8

  31000

  248000

  Toth

  Sedan

  2

  27000

   
   

  Coupe

  3

  30000

   

  Wang

  Sedan

  4

  22000

   
   

  Coupe

  1

  41000

   

  Young

  Sedan

  5

  32000

   
   

  Coupe

  3

  36000

  Genel Toplam

 2. E18 hücresini seçin, =TOPLA(C2:C17*D2:D17) Genel Toplam formülünü A20 hücresine girin ve Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın.
  Yanıt 2.131.000 olmalıdır.

 3. Geçerli dizi formülünü içeren hücre aralığını (E2:E11) ve artı olarak yeni verilerin yanındaki boş hücreleri (E12:E17) seçin. Başka bir deyişle, E2:E17 hücrelerini seçin.

 4. F2 tuşuna basarak düzenleme moduna geçin.

 5. Formül çubuğunda C11'i C17 olarak, D11'i D17 olarak değiştirin ve ardından Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın.
  Excel E2 ile E11 arasındaki hücrelerde yer alan formülü güncelleştirir ve E12 ile E17 arasındaki yeni hücrelere formülün birer örneğini yerleştirir.

 6. F17 hücresine = TOPLA(C2:C17*D2*D17) dizi formülünü girerek 2. satırdan 17. satıra kadarki hücrelere başvurmasını sağlayın ve dizi formülünü girmek için Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın.
  Yeni genel toplam 2.131.000 olmalıdır.

Dizi formüllerini kullanmanın dezavantajları

Dizi formülleri mükemmel olsa da, bazı dezavantajları bulunabilmektedir:

 • Zaman zaman Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basmayı unutabilirsiniz. Bu durum, çoğu deneyimli Excel kullanıcısının bile başına gelebilir. Dizi formüllerini her girişinizde veya düzenleyişinizde bu tuş birleşimine basmayı unutmayın.

 • Çalışma kitabınızı kullanan diğer kişiler formüllerinizi anlamayabilir. Uygulamada, bir çalışma sayfasındaki dizi formülleri genellikle açıklanmaz. Bu nedenle başkalarının çalışma kitaplarınızda değişiklik yapması gerektiğinde dizi formüllerini kullanmaktan kaçınmalı veya söz konusu kişilerin dizi formüllerini bildiğinden ve gerekirse bunların nasıl değiştirileceğini anladığından emin olmalısınız.

 • Bilgisayarınızın işlemci hızına ve bellek boyutuna bağlı olarak, büyük dizi formülleri hesaplamaların yavaşlamasına neden olabilir.

Sayfanın Başı

Dizi sabitleri hakkında bilgi edinme

Dizi sabitleri, dizi formüllerinin bileşenleridir. Bir öğe listesi girip sonra bu listeyi kendiniz küme ayracı ({ }) içine alarak dizi sabitleri oluşturabilirsiniz; örneğin:

={1,2,3,4,5}

Artık, dizi formülleri oluştururken Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basmanız gerektiğini biliyorsunuz. Dizi sabitleri dizi formüllerinin bir bileşeni olduğundan, sabitleri kendiniz yazarak el ile küme ayracı içine alırsınız. Daha sonra da, formülün tamamını girmek için Ctrl+Shift+Enter tuşlarını kullanırsınız.

Öğeleri virgüllerle ayırırsanız, yatay dizi (satır) oluşturursunuz. Öğeleri noktalı virgüllerle ayırırsanız, dikey dizi (sütun) oluşturursunuz. İki boyutlu dizi oluşturmak için, her satırdaki öğeleri virgüllerle sınırlandırmanız ve her satırı da noktalı virgüllerle sınırlandırmanız gerekir.

İşte size tek satır halinde bir dizi: {1,2,3,4}. Bu da tek sütun halinde bir dizidir: {1;2;3;4}. Ve bu da iki satır ve dört sütundan oluşan bir dizidir: {1,2,3,4;5,6,7,8}. İki satırlı dizide, ilk satır 1, 2, 3 ve 4 ve ikinci satır 5, 6, 7 ve 8'dir. Tek bir noktalı virgül iki satırı ayırır (4 ile 5 arasında).

Dizi formüllerinde olduğu gibi, dizi sabitlerini de Excel'de sağlanan yerleşik işlevlerin çoğuyla kullanabilirsiniz. Aşağıdaki bölümlerde her tür sabitin nasıl oluşturulacağı ve bu sabitlerin Excel işlevlerinde nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Sayfanın Başı

Tek boyutlu ve iki boyutlu sabitler oluşturma

Aşağıdaki yordamlar size yatay, dikey ve iki boyutlu sabit oluşturma konusunda biraz alıştırma yapma olanağı sağlayacaktır.

Yatay sabit oluşturma

 1. Önceki örnekte yer alan çalışma kitabını kullanın veya yeni bir çalışma kitabı oluşturun.

 2. A1 ile E1 arasındaki hücreleri seçin.

 3. Formül çubuğuna aşağıdaki formülü girin ve sonra Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın:

  ={1,2,3,4,5}

  Bu örnekte, açma ve kapatma küme ayraçlarını ({ }) yazmanız gerekir.

  Aşağıdaki sonuç görüntülenir.

  Formülde yatay dizi sabiti

Dikey sabit oluşturma

 1. Çalışma kitabınızda beş hücrelik bir sütun seçin.

 2. Formül çubuğuna aşağıdaki formülü girin ve sonra Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın:

  ={1;2;3;4;5}

  Aşağıdaki sonuç görüntülenir.

  dizi formülünde dikey dizi sabiti

İki boyutlu sabit oluşturma

 1. Çalışma kitabınızda, dört sütun genişliğinde ve üç satır yüksekliğinde bir hücre bloğu seçin.

 2. Formül çubuğuna aşağıdaki formülü girin ve sonra Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın:

  ={1,2,3,4;5,6,7,8;9,10,11,12}

  Aşağıdaki sonucu görürsünüz:

  Dizi formülünde iki boyutlu dizi sabiti

Formüllerde sabitleri kullanma

Burada, sabitlerin kullanıldığı basit bir örnek verilmektedir:

 1. Örnek çalışma kitabında yeni bir çalışma sayfası oluşturun.

 2. A1 hücresine 3 yazın ve sonra B1'e 4, C1'e 5, D1'e 6 ve E1'e 7 yazın.

 3. A3 hücresine aşağıdaki formülü yazın ve sonra Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın:

  =TOPLA(A1:E1*{1,2,3,4,5})

  Bunu bir dizi formülü olarak girdiğinizden, Excel'in sabiti başka bir küme ayracı takımı içine aldığına dikkat edin.

  Dizi sabiti içeren dizi formülü

  A3 hücresinde 85 değeri gösterilir.

Aşağıdaki bölümde formülün nasıl çalıştığı açıklanır.

Dizi sabiti söz dizimi

Az önce kullandığınız formülün birkaç parçadan oluşur.

Dizi sabiti içeren dizi formülünün sözdizimi

1. İşlev

2. Depolanan dizi

3. İşleç

4. Dizi sabiti

Parantezlerin içindeki son öğe dizi sabitidir: {1,2,3,4,5}. Excel'in dizi sabitlerini küme ayracı içine almadığını unutmayın; bunları siz kendiniz girersiniz. Ayrıca, dizi formülüne sabit ekledikten sonra formülü girmek üzere Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basmayı da unutmayın.

Excel öncelikle parantez içindeki ifadeler üzerinde işlem gerçekleştirdiğinden, işleme katılan sonraki iki öğe çalışma kitabında depolanan değerler (A1:E1) ve işleçtir. Bu noktada, formül depolanan dizideki değerleri sabitte bunlara karşılık gelen değerlerle çarpar. Bunun eşdeğeri şöyledir:

=TOPLA(A1*1,B1*2,C1*3,D1*4,E1*5)

Son olarak, TOPLA işlevi değerlerin toplamını alır ve 85 toplamı A3 hücresinde gösterilir.

Depolanan dizi kullanmaktan kaçınmak ve işlemin tamamını bellekte tutmak için, depolanan dizinin yerine başka bir dizi sabiti koyun:

=TOPLA({3,4,5,6,7}*{1,2,3,4,5})

Bunu denemek için işlevi kopyalayın, çalışma kitabınızda boş bir hücre seçin, formülü formül çubuğuna yapıştırın ve sonra da Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın. Şu dizi formülünün kullanıldığı önceki alıştırmada elde ettiğiniz sonucun aynısını görürsünüz:

=TOPLA(A1:E1*{1,2,3,4,5})

Sabitlerde kullanabileceğiniz öğeler

Dizi sabitleri sayılardan, metinlerden, mantıksal değerlerden (DOĞRU ve YANLIŞ gibi) ve hata değerlerinden (#YOK) oluşabilir. Sayıları tamsayı, ondalık ve bilimsel biçimlerde kullanabilirsiniz. Metin eklerseniz, bu metni tırnak işaretleri ( ") içine almanız gerekir.

Dizi sabitleri başka diziler, formüller veya işlevler içeremez. Başka bir deyişle, yalnızca virgül veya noktalı virgülle ayrılmış metin ve sayılar içerebilirler. {1,2,A1:D4} veya {1,2,TOPLA(Q2:Z8)} gibi bir formül girerseniz Excel uyarı iletisi görüntüler. Ayrıca, sayısal değerlerde yüzde işaretleri, dolar işaretleri, virgüller veya parantezler bulunamaz.

Dizi sabitlerini adlandırma

Dizi sabitlerini kullanmanın en iyi yollarından biri bunları adlandırmaktır. Adlandırılmış sabitler çok daha kolay kullanılabildiği gibi, bunlar dizi formüllerinizin karmaşıklığının bir bölümünü de diğer kullanıcılardan gizleyebilir. Dizi sabitini adlandırmak ve formülün içinde kullanmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Formüller sekmesindeki Tanımlı Adlar grubunda, Ad Tanımla'yı tıklatın.
  Ad Tanımla iletişim kutusu görüntülenir.

 2. Ad kutusuna Çeyrek1 yazın.

 3. Başvuru yeri kutusuna şu sabiti girin (küme ayraçlarını el ile eklemeyi unutmayın):

  ={"Ocak","Şubat","Mart"}

  İletişim kutusunun içeriği şimdi şöyle görünür:

  formülü içeren ad tanımla iletişim kutusu

 4. Tamam'ı tıklatın ve sonra üç boş hücreden oluşan bir satır seçin.

 5. Aşağıdaki formülü yazın ve Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın.

  =Çeyrek1

  Aşağıdaki sonuç görüntülenir.

  formül olarak girilen adlandırılmış dizi

Adlandırılmış bir sabiti dizi formülü olarak kullandığınızda eşittir işaretini girmeyi unutmayın. Girmezseniz, Excel diziyi bir metin dizesi olarak yorumlar ve formülünüz beklendiği şekilde çalışmaz. Son olarak, metin ve sayı bileşimlerini kullanabileceğinizi de aklınızda bulundurun.

Dizi sabitlerinde sorun giderme

Dizi sabitleriniz çalışmazsa, aşağıdaki sorunların söz konusu olup olmadığına bakın:

 • Bazı öğeler doğru karakterle birbirinden ayrılmamış olabilir. Virgülü veya noktalı virgülü eklemeyi atlarsanız ya da bunlardan birini yanlış yere koyarsanız, dizi sabiti doğru biçimde oluşturulmayabilir veya uyarı iletisi görebilirsiniz.

 • Sabitinizdeki öğelerin sayısıyla eşleşmeyen bir hücre aralığı seçmiş olabilirsiniz. Örneğin, beş hücreli bir sabitte kullanmak üzere altı hücreden oluşan bir sütun seçerseniz, boş hücrede #YOK hata değeri gösterilir. Bunun tersine, az sayıda hücre seçerseniz Excel karşılığında bir hücre bulunmayan değerleri atar.

Dizi sabitleri iş başında

Aşağıdaki örneklerde dizi sabitlerini dizi formüllerinde kullanabileceğiniz yollardan birkaç gösterilir. Örneklerin bazılarında satırları sütunlara ve tersine dönüştürmek üzere DEVRİK_DÖNÜŞÜM işlevi kullanılmıştır.

Dizideki öğeleri çarpma

 1. Yeni bir çalışma sayfası oluşturun, ardından dört sütun genişliğinde ve üç satır yüksekliğinde boş hücrelerden oluşan bir blok seçin.

 2. Aşağıdaki formülü yazın ve sonra Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın:

  ={1,2,3,4;5,6,7,8;9,10,11,12}*2

Dizideki öğelerin karesini alma

 1. Dört sütun genişliğinde ve üç satır yüksekliğinde boş hücrelerden oluşan bir blok seçin.

 2. Aşağıdaki dizi formülünü yazın ve sonra Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın.

  ={1,2,3,4;5,6,7,8;9,10,11,12}*{1,2,3,4;5,6,7,8;9,10,11,12}

  Alternatif olarak, şapka işlecinin ( ^) kullanıldığı şu dizi formülünü de girebilirsiniz:

  ={1,2,3,4;5,6,7,8;9,10,11,12}^2

Tek boyutlu bir satırı tersine dönüştürme

 1. Beş boş hücreden oluşan bir sütun seçin.

 2. Aşağıdaki formülü yazın ve sonra Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın:

  =DEVRİK_DÖNÜŞÜM({1,2,3,4,5})

Yatay bir dizi sabiti girmiş olmanıza karşın, DEVRİK_DÖNÜŞÜM işlevi dizi sabitini sütuna dönüştürür.

Tek boyutlu bir sütunu tersine dönüştürme

 1. Beş boş hücreden oluşan bir satır seçin.

 2. Aşağıdaki formülü girin ve sonra Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın:

  =DEVRİK_DÖNÜŞÜM({1;2;3;4;5})

Dikey bir dizi sabiti girmiş olmanıza karşın, DEVRİK_DÖNÜŞÜM işlevi sabiti satıra dönüştürür.

İki boyutlu bir sabiti tersine dönüştürme

 1. Üç sütun genişliğinde ve dört satır yüksekliğinde bir hücre bloğu seçin.

 2. Aşağıdaki sabiti girin ve sonra Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın.

  =DEVRİK_DÖNÜŞÜM({1,2,3,4;5,6,7,8;9,10,11,12})

DEVRİK_DÖNÜŞÜM işlevi her satırı bir sütun dizisine dönüştürür.

Sayfanın Başı

Temel dizi formüllerini çalıştırma

Bu bölümde temel dizi formüllerinin örnekleri yer alır.

Varolan değerlerden diziler ve dizi sabitleri oluşturma

Aşağıdaki örnekte, farklı çalışma sayfalarında yer alan hücre aralıkları arasında bağlantı oluşturmak üzere dizi formüllerinin nasıl kullanılacağı açıklanır. Ayrıca, aynı veri kümesinden nasıl dizi sabiti oluşturacağınız da gösterilir.

Varolan değerlerden dizi oluşturma

 1. Excel'de bir çalışma sayfasında, C8:E10 hücresini seçip formülü girin:

  ={10,20,30;40,50,60;70,80,90}

  10 yazmadan önce { (açılış küme ayracı) ve 90 yazdıktan sonra } (kapanış küme ayracı) eklemeyi unutmayın; çünkü bir sayı dizisi oluşturuyorsunuz.

 2. Dizi formülü kullanarak bu sayı dizisinin C8:E10 hücre aralığına girilmesi için Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın.
  Çalışma sayfanızda, C8 ile E10 arası şöyle görünmelidir:

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

 3. C1 ile E3 arasındaki hücreleri seçin.

 4. Formül çubuğuna aşağıdaki formülü girin ve sonra Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın:

  =C8:E10

  C1 ile E3 arası hücrelerde, 3x3'lük bir hücre dizisi belirir (C8 - E10 arası hücrelerde gördüğünüz değerlerle).

Varolan değerlerden dizi sabiti oluşturma

 1. C1:C3 hücreleri seçili durumdayken, düzenleme moduna geçmek üzere F2 tuşuna basın.
  Dizi formülünü yine = C8:E10 olmalıdır.

 2. F9'a basarak hücre başvurularını değerlere dönüştürün. Excel değerleri bir dizi sabitine dönüştürür. Formül şimdi tıpkı C8:E10 gibi ={10,20,30;40,50,60;70,80,90} olmalıdır.

 3. Dizi sabitini bir dizi formülü olarak girmek için Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın.

Hücre aralığındaki karakterleri sayma

Aşağıdaki örnekte bir hücre aralığında yer alan karakterlerin sayısını (boşluklarla birlikte) nasıl hesaplayacağınız gösterilir.

 1. Bu tablonun tamamını kopyalayın ve bir çalışma sayfasında A1 hücresine yapıştırın.

 2. A9 hücresini seçin ve ardından A2:A6 (66) hücrelerindeki toplam karakter sayısını görmek için Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın.

 3. A12 hücresini seçin ve ardından A2:A6 hücrelerinin en uzun olanının (A3 hücresi) içeriğini görmek için Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın.

Veriler

Bu,

tek bir cümle

oluşturmak üzere

birlikte gelen

bir hücre grubudur.

A2:A6'daki toplam karakter sayısı

=TOPLA(UZUNLUK(A2:A6))

En uzun hücrenin (A3) içeriği

=İNDİS(A2:A6,KAÇINCI(MAK(UZUNLUK(A2:A6)),UZUNLUK(A2:A6),0),1)

A9 hücresinde kullanılan aşağıdaki formül, A2 ile A6 arası hücrelerdeki toplam karakter sayısını (66) hesaplamaktadır.

=TOPLA(UZUNLUK(A2:A6))

Bu örnekte, UZUNLUK işlevi aralıktaki hücrelerden her birinin içerdiği metin dizesinin uzunluğunu verir. TOPLA işlevi de bu değerleri birbiriyle toplar ve formülün bulunduğu A9 hücresinde sonucu (66) görüntüler.

Aralıktaki en küçük n değeri bulma

Bu örnekte, hücre aralığındaki en küçük üç değerin nasıl bulunacağı gösterilir.

 1. A16 ile A18 arasındaki hücreleri seçin.
  Bu hücre kümesi, dizi formülünün döndürdüğü sonuçları içerecektir.

 2. Formül çubuğuna aşağıdaki formülü girin ve sonra Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın:

  =KÜÇÜK(A5:A14,{1;2;3})

A16 ile A18 arasındaki hücrelerde sırasıyla 400, 475 ve 500 değerleri görüntülenir.

Bu formül KÜÇÜK işlevini üç kez çalıştırmak için dizi sabiti kullanır ve A1:A10 hücrelerindeki dizinin en küçük (1), ikinci en küçük (2) ve üçüncü en küçük (3) üyelerini döndürür. Daha fazla değer bulmak için, sabite daha fazla bağımsız değişken ve A12:A14 aralığına bunlara eşit sayıda sonuç hücresi eklersiniz. Bu formülle birlikte TOPLA veya ORTALAMA gibi ek işlevler de kullanabilirsiniz. Örneğin:

=TOPLA(KÜÇÜK(A 5 :A1 4 ,{1;2;3}))

=ORTALAMA(KÜÇÜK(A 5 :A1 4 ,{1;2;3}))

Aralıktaki en büyük n değeri bulma

Aralıktaki en büyük değerleri bulmak için KÜÇÜK işlevini BÜYÜK işleviyle değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte buna ek olarakSATIR ve DOLAYLI işlevleri de kullanılır.

 1. A1 ile A3 arasındaki hücreleri seçin.

 2. Formül çubuğuna şu formülü girin ve sonra Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın:

  =BÜYÜK(A5:A14,SATIR(DOLAYLI("1:3")))

A1 ile A3 arasındaki hücrelerde sırasıyla 3200, 2700 ve 2000 değerleri görüntülenir.

Bu noktada, SATIR ve DOLAYLI işlevleri hakkında biraz bilgi edinmek yararlı olabilir. SATIR işlevini birbirini izleyen bir tamsayılar dizisi oluşturmak için kullanabilirsiniz. Örneğin, alıştırma çalışma kitabınızda 10 hücrelik boş bir sütun seçin, A5:A14 hücrelerine bu dizi formülünü girin ve Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın:

=SATIR(1:10)

Formül birbirini izleyen 10 tamsayının bulunduğu bir sütun oluşturur. Potansiyel bir sorunu görmek için, dizi formülünü içeren aralığın üstüne (yani, 1. satırın üstüne) bir satır ekleyin. Excel satır başvurularını ayarlar ve formül 2 - 11 arasındaki tamsayıları oluşturur. Bu sorunu çözmek için formüle DOLAYLI işlevini eklersiniz:

=SATIR(DOLAYLI("1:10"))

DOLAYLI işlevi metin dizelerini bağımsız değişken olarak kullanır (1:10 aralığının çift tırnak içine alınmasının nedeni budur). Excel satır eklediğinizde veya başka bir yolla dizi formülünü taşıdığınızda metin değerlerini bu değişikliğe göre ayarlamaz. Sonuç olarak, SATIR işlevi her zaman istediğiniz tamsayı dizisini oluşturur.

Şimdi, daha önce kullandığınız =BÜYÜK(A5:A14,SATIR(DOLAYLI("1:3"))) formülünü en iç parantezden başlayıp dışarı doğru ilerleyerek inceleyelim: DOLAYLI işlevi bir metin değerleri kümesini, bu örnekte 1 ile 3 arasındaki değerleri döndürür. SATIRişlevi de üç hücreli bir sütun dizisi oluşturur. BÜYÜK işlevi A5:A14 hücre aralığındaki değerleri kullanır ve SATIR işlevinin döndürdüğü her başvuru için bir kez olmak üzere üç kez çalıştırılır. Üç hücreli sütun dizisine 3200, 2700 ve 2000 değerleri döndürülür. Daha fazla değer bulmak istiyorsanız, DOLAYLI işlevine daha büyük bir hücre aralığı eklersiniz.

Son olarak, bu formülü TOPLA ve ORTALAMA gibi başka işlevlerle kullanabilirsiniz.

Hücre aralığındaki en uzun metin dizesini bulma

Bu formülün çalışması için veri aralığının tek bir hücre sütunu içeriyor olması gerekir. Sayfa3'te, A16 hücresine aşağıdaki formülü girin ve sonra Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın:

=İNDİS(A6:A9,KAÇINCI(MAK(UZUNLUK(A6:A9)),UZUNLUK(A6:A9),0),1)

A16 hücresinde "hücre grubu" metni görüntülenir.

İç öğelerden başlayıp dışarı doğru ilerleyerek formüle daha yakından bakalım. UZUNLUK işlevi A6:A9 hücre aralığındaki öğelerin her birinin uzunluğunu döndürür. MAK işlevi bu öğeler arasındaki en uzun değeri hesaplar; bu değer A7 hücresinde yer alan en uzun metin dizesine karşılık gelir.

Bu aşamada işler biraz karmaşık hale gelir. KAÇINCI işlevi en uzun metin dizesini içeren hücrenin uzaklığını (görece konumunu) hesaplar. Bunu yapmak için üç bağımsız değişkene gerek duyar: arama değeri, arama dizisi ve eşleştirme türü. KAÇINCI işlevi, belirtilen arama değeri için arama dizisini arar. Bu örnekte, arama değeri en uzun metin dizesidir:

(MAK(UZUNLUK( A6 : A9 ))

ve bu dize şu dizide yer alır:

UZUNLUK( A6:A9 )

Eşleştirme türü bağımsız değişkeni 0'dır. Eşleştirme türü 1, 0 veya -1 değerinden oluşabilir. 1 değerini belirtirseniz, KAÇINCIişlevi arama değerinden küçük veya buna eşit olan en büyük değeri döndürür. 0 değerini belirtirseniz, KAÇINCI işlevi arama değerine tam olarak eşit olan ilk değeri döndürür. -1 değerini belirtirseniz, KAÇINCI işlevi belirtilen arama değerinden büyük veya buna eşit en küçük değeri bulur. Eşleştirme türünü atlarsanız, Excel bunun 1 olduğunu varsayar.

Son olarak, İNDİS işlevi şu bağımsız değişkenleri alır: dizi ve bu dizinin içindeki bir satır ve sütunun numarası. A6:A9 hücre aralığı diziyi sağlar, KAÇINCI işlevi hücre adresini sağlar ve son bağımsız değişken ( 1) değerin dizideki ilk sütundan geldiğini belirtir.

Sayfanın Başı

Gelişmiş dizi formüllerini çalıştırma

Bu bölümde gelişmiş dizi formüllerinin örnekleri yer alır.

Hata değerleri içeren bir aralığın toplamını alma

Excel'de TOPLA işlevi, #YOK gibi bir hata değeri içeren bir aralığın toplamını almayı denediğinizde çalışmaz. Bu örnek Veri olarak adlandırılan ve hatalar içeren bir aralığın değerlerinin nasıl toplanacağını gösterir.

=TOPLA(EĞER(EHATALIYSA(Veri),"",Veri))

Formül, özgün değerler eksi hata değerlerini içeren yeni bir dizi oluşturur. İçteki işlevlerden başlayıp dışarı doğru ilerlediğimizde,EHATALIYSA işlevi hücre aralığındaki (Veri) hataları arar. EĞER işlevi, belirttiğiniz koşul DOĞRU olduğunda belirli bir değer, YANLIŞ olduğundan başka bir değer döndürür. Bu örnekte, tüm hata değerleri için (bunlar DOĞRU olduğundan) boş dizeler ("") döndürür ve aralıktaki (Veri) kalan değerler koşula göre YANLIŞ olduğundan (yani hata değerleri içermediğinden), bu değerleri döndürür. Ardından TOPLA işlevi filtre uygulanmış dizinin toplamını hesaplar.

Aralıktaki hata değerlerinin sayısını hesaplama

Bu örnek önceki formülün benzeridir, ancak Veri adlı aralıktaki hata değerlerine filtre uygulamak yerine bunların sayısını döndürür:

=TOPLA(EĞER(EHATALIYSA(Veri),1,0))

Bu formül, hata içeren hücrelerin için 1 değerinin ve hata içermeyen hücreler için 0 değerinin bulunduğu bir dizi oluşturur. EĞERişlevinin üçüncü bağımsız değişkenini kaldırarak formülü basitleştirebilir ve aynı sonucu elde edebilirsiniz; şöyle:

=TOPLA(EĞER(EHATALIYSA(Veri),1))

Bağımsız değişkeni belirtmezseniz, EĞER işlevi hata değeri içermeyen hücreler için YANLIŞ değerini döndürür. Formülü daha da basitleştirebilirsiniz:

=TOPLA(EĞER(EHATALIYSA(Veri)*1))

Bu uyarlama çalışır çünkü DOĞRU*1=1 ve YANLIŞ*1=0'dır.

Değerleri koşullara dayalı olarak toplama

Değerleri koşullara dayalı olarak toplamanız gerekebilir. Örneğin, bu dizi formülü yalnızca Satış adlı aralıktaki pozitif tamsayıların toplamını hesaplar:

=TOPLA(EĞER(Satış>0,Satış))

EĞER işlevi pozitif değerlerin ve hata değerlerinin dizisini oluşturur. 0+0=0 olduğundan TOPLA işlevi temelde yanlış değerleri yoksayar. Bu formülde kullandığınız hücre aralığı herhangi bir sayıda satır ve sütundan oluşabilir.

Birden çok koşula uyan değerlerin de toplamını hesaplayabilirsiniz. Örneğin, bu dizi formülü 0'dan büyük ve 5'ten küçük veya buna eşit değerleri hesaplar:

=TOPLA((Satış>0)*(Satış<=5)*(Satış))

Aralık bir veya birden çok sayısal olmayan hücre içeriyorsa bu formülün hata döndüreceğini aklınızda bulundurun.

YADA koşulunun bir türünü kullanan dizi formülleri de oluşturabilirsiniz. Örneğin, 5'ten küçük ve 15'ten büyük değerlerin toplamını hesaplayabilirsiniz:

=TOPLA(EĞER((Satış<5)+(Satış>15),Satış))

EĞER işlevi 5'ten küçük ve 15'ten büyük olan tüm değerleri bulur ve sonra bulduğu değerleri TOPLA işlevine geçirir.

VE ve YADA işlevleri tek bir sonuç, DOĞRU veya YANLIŞ sonucunu döndürdüğünden ve dizi işlevleri için sonuç dizisi gerektiğinden, bu işlevleri dizi formüllerinde doğrudan kullanamazsınız. Önceki örnekte gösterilen mantığı kullanarak bu sorunu aşabilirsiniz. Başka bir deyişle, VE veya YADA koşuluna uyan değerler üzerinde toplama veya çarpma gibi matematik işlemleri yapabilirsiniz.

Sıfırları dışlayan bir ortalama hesaplama

Bu örnek, bir aralıktaki değerlerin ortalamasını hesaplamanız gerektiğinde bu aralıktan sıfırları nasıl kaldıracağınızı gösterir. Formülde Satış adlı veri aralığı kullanılır:

=ORTALAMA(EĞER(Satış<>0,Satış))

EĞER işlevi 0'a eşit olmayan değerlerin dizisini oluşturur ve bu değerleri ORTALAMA işlevine geçirir.

İki hücre aralığı arasındaki farkların sayısını hesaplama

Bu dizi formülü Verilerim ve Verilerin adlı iki hücre aralığındaki değerleri karşılaştırır ve ikisi arasındaki farkların sayısını döndürür. İki aralığın içeriği birbirinin aynıysa, formül 0 döndürür. Bu formülü kullanmak için hücre aralıklarının aynı büyüklükte ve boyutta olması gerekir (örneğin, Verilerim 3 satır x 5 sütunluk bir aralıksa, Verilerin de 3 satır x 5 sütunluk bir aralık olmalıdır):

=TOPLA(EĞER( Verilerim =Verilerin,0,1))

Formül, karşılaştırdığınız aralıklarla aynı boyda yeni bir dizi oluşturur. EĞER işlevi diziyi 0 ve 1 değerleriyle doldurur (eşleşmeyen hücreler için 0 ve birbirinin aynı hücreler için 1). TOPLA işlevi dizideki değerlerin toplamını döndürür.

Formülü şu şekilde basitleştirebilirsiniz:

=TOPLA(1*( Verilerim <> Verilerin ))

Aralıktaki hata değerlerinin sayısını hesaplayan formül gibi bu formül de DOĞRU*1=1 ve YANLIŞ*1=0 olduğu için çalışır.

Aralıktaki en büyük değerin konumunu bulma

Bu dizi formülü Veri adlı tek sütunlu bir aralıktaki en büyük değerin satır numarasını döndürür:

=MİN(EĞER(Veri=MAK(Veri),SATIR(Veri),""))

EĞER işlevi Veri adlı aralığa karşılık gelen yeni bir dizi oluşturur. Aralıkta karşılık gelen hücre en büyük değeri içeriyorsa, dizi de satır numarasını içerir. Bunun dışındaki durumlarda, dizi boş dize ("") içerir. MİN işlevi yeni diziyi ikinci bağımsız değişkeni olarak kullanır ve en küçük değeri döndürür. Bu değer de Veri adlı aralıktaki en büyük değerin satır numarasıdır. Veri birbirinin aynı en büyük değerler içeriyorsa, formül ilk değerin satırını döndürür.

En büyük değerin gerçek hücre adresini döndürmek istiyorsanız aşağıdaki formülü kullanın:

=ADRES(MİN(EĞER(Veri=MAK(Veri),SATIR(Veri),"")),SÜTUN(Veri))


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?