EĞERSAY işlevi


EĞERSAY işlevi

Şunlara Uygulanır: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Mac için Excel 2016 , Diğer...
 

İstatistiksel işlevlerden biri olan EĞERSAY işlevini, bir ölçüte uyan hücre sayısını bulmak için kullanın; örneğin, bir müşteri listesinde bir şehrin kaç kez geçtiğini bulmak için kullanabilirsiniz.

NOT : EĞERSAY işlevi, veri hücrelerinin arka plan rengine veya yazı tipi rengine göre belirlenen verileri veya aralıkları doğrudan desteklemez. Excel, Kullanıcı Tanımlı İşlevler (UDF) tanımını desteklemek için Microsoft Visual Basic for Applications Düzenleyicisi'ni kullanır ve veri işaretlemesi için renk kullanılan hücrelerde ve tablolarda Excel işlemlerinin yapılması bu şekilde desteklenir. (Düzenleyici'yi açmak için Alt+F11 tuşlarına basın.)

Söz dizimi

EĞERSAY(aralık, ölçüt)

Örneğin:

  • =EĞERSAY(A2:A5;"elmalar")

  • =EĞERSAY(A2:A5;A4)

Bağımsız değişken adı

Açıklama

Aralık    (gerekli)

Saymak istediğiniz hücre grubu. Aralık sayılar, diziler, adlandırılmış aralıklar veya sayı bulunan başvurular içerebilir. Boşluk ve metin değerleri yoksayılır.

Çalışma sayfasında aralıkları seçmeyi öğrenin.

Ölçüt    (gerekli)

Hangi hücrelerin sayılacağını belirleyen bir sayı, ifade, hücre başvurusu veya metin dizesidir.

Örneğin, 32 gibi bir sayı, ">32" gibi bir karşılaştırma, B4 gibi bir hücre veya "elmalar" gibi bir sözcük kullanabilirsiniz.

EĞERSAY yalnızca tek bir ölçüt kullanır. Birden fazla ölçüt kullanmak isterseniz ÇOKEĞERSAY’ı kullanın.

Örnekler

Bu örnekleri Excel’de kullanmak için verileri aşağıdaki tabloya kopyalayın ve yeni bir çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın.

Veri

Veri

elmalar

32

portakallar

54

şeftaliler

75

elmalar

86

Formül

Açıklama

=EĞERSAY(A2:A5;"elmalar")

A2 ile A5 arasında yer alan ve elmalar sözcüğünü içeren hücreleri sayar. Sonuç 2’dir.

=EĞERSAY(A2:A5;A4)

A2 ile A5 arasındaki hücrelerde şeftali içeren hücreleri sayar (A4 içindeki ölçütü kullanarak). Sonuç 1’dir.

=EĞERSAY(A2:A5;A3)+EĞERSAY(A2:A5;A2)

A2 ile A5 arasındaki hücrelerde portakallar sözcüğünü içeren (A3'teki ölçütü kullanarak) ve elmalar sözcüğünü içeren (A2'deki ölçütü kullanarak) sayar. Sonuç 3 olur. Bu formülde, ifade başına bir ölçüt olmak üzere birden çok ölçüt belirtmek için iki EĞERSAY ifadesi kullanılır.

=EĞERSAY(B2:B5;">55"))

B2 ile B5 arasında yer alan ve 55'ten büyük bir değer içeren hücreleri sayar. Sonuç 2’dir.

=EĞERSAY(B2:B5;"<>"&B4)

B2 ile B5 arasında yer alan ve değeri 75'e eşit olmayan hücreleri sayar. Ve işareti (&), (<>) karşılaştırma işlecini (eşit değildir) ve B4’teki değeri birleştirerek şu şekilde görünür: =EĞERSAY(B2:B5,"<>75"). Sonuç 3’tür.

=EĞERSAY(B2:B5;">=32")-EĞERSAY(B2:B5;">85")

B2 ile B5 arasında yer alan ve değeri 32'ye eşit (=) veya bundan büyük (>) ya da 85'ten küçük (<) veya buna eşit (=) olan hücreleri sayar. Sonuç 3’tür.

=EĞERSAY(A2:A5,"*")

A2 ile A5 arasında yer alan ve metin içeren hücreleri sayar. Yıldız işareti (*), herhangi bir karakteri eşleştirmek için joker karakter olarak kullanılır. Sonuç 4’tür.

=EĞERSAY(A2:A5,"?????es")

A2 ile A5 arasında yer alan hücrelerde, tam olarak 7 karakter içeren ve “es” harfleriyle biten hücreleri sayar. Soru işareti (?), tek tek karakterleri eşleştirmek için joker karakter olarak kullanılır. Sonuç 2’dir.

=EĞERSAY(meyve,">=32")-EĞERSAY(meyve,">85")

B2 ile B5 arasında yer alan ve 55'ten büyük bir değer içeren hücrelerin sayısını saymak için adlandırılmış aralık (A2:A5 hücrelerine uygulanmış) kullanır. Sonuç 2 olur.

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Sorun

Nerede sorun çıktı?

Uzun dizeler için yanlış değer döndürdü.

255 karakterden uzun dizeleri eşleştirecek şekilde kullandığınızda EĞERSAY işlevi hatalı değerler verir.

255 karakterden uzun dizeleri eşleştirmek için BİRLEŞTİR işlevini veya birleştir işlecini (&) kullanın. Örneğin, =EĞERSAY(A2:A5,"uzun dize"&"başka bir uzun dize").

Bir değer beklediğiniz halde değer döndürülmedi.

Ölçüt bağımsız değişkenini tırnak içine aldığınızdan emin olun.

EĞERSAY formülü başka bir çalışma sayfasına başvurulduğunda #DEĞER! hatası alır.

İşlevi içeren formül kapalı bir çalışma kitabındaki hücrelere veya aralığa başvurduğunda bu hata oluşur ve hücreler hesaplanır. Bu özelliğin çalışması için, diğer çalışma kitabının açık olması gerekir.

En iyi yöntemler

Bunu yapın

Neden?

EĞERSAY işlevinin metin dizelerindeki büyük ve küçük harfleri yok saydığını unutmayın.

Ölçütler büyük/küçük harfe duyarlı değildir. Başka bir deyişle, "elmalar" dizesi de "ELMALAR" dizesi de aynı hücreleri eşleştirir.

Joker karakterler kullanın.

Ölçütte soru işareti (?) ve yıldız işareti (*) gibi joker karakterler kullanılabilir. Soru işareti herhangi bir tek karakteri eşleştirir. Yıldız işareti bir dizi karakteri eşleştirir. Gerçek bir soru işaretini veya yıldız işaretini bulmak istiyorsanız, karakterden önce bir tilde işareti (~) koyun.

Örneğin, =EĞERSAY(A2:A5,"elma?") ifadesi, sonunda değişen bir harf bulunan "elma" sözcüğünün her tekrarını sayar.

Verilerinizde hatalı karakterler kullanılmadığından emin olun.

Metin değerlerini sayarken, verilerin başında boşluklar, sonunda boşluklar, tutarsız kullanılmış düz ve kıvrımlı tırnak işaretleri veya yazdırılamayan karakterler bulunmadığından emin olun. Bunlar varsa, EĞERSAY beklenmeyen bir değer verebilir.

TEMİZ işlevini veya KIRP işlevini kullanmayı deneyin.

Kolaylık açısından, adlandırılmış aralıkları kullanın

EĞERSAY, formüllerde adlandırılmış aralıkları destekler (örneğin, =EĞERSAY(meyve,">=32")-EĞERSAY(meyve,">85"). Adlandırılmış aralık geçerli çalışma sayfasında, aynı çalışma kitabının başka bir çalışma sayfasında veya başka bir çalışma kitabında yer alıyor olabilir. Başka bir çalışma kitabına başvurmak için, bu ikinci çalışma kitabının açık olması gerekir.


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?