Giriş değeri ayarlayarak sonuç bulmak için Hedef Arama'yı kullanma


Giriş değeri ayarlayarak sonuç bulmak için Hedef Arama'yı kullanma

Şunlara Uygulanır: Excel 2016 , Excel 2013
 

Bir formülden elde etmek istediğiniz sonucu biliyor, ancak bu sonuca ulaşmak için formülde hangi giriş değerinin gerektiğinden emin olamıyorsanız, Hedef Arama özelliğini kullanabilirsiniz.

Örneğin, borç para almanız gerektiğini varsayalım. Ne kadar borç almak istediğinizi, geri ödemek için ne kadar zamana ihtiyacınız olduğunu ve her ay ne kadar ödeyebileceğinizi biliyorsunuz. Borç ödeme hedefinize ulaşmak için gerekli faiz oranını belirlemek üzere Hedef Arama özelliğini kullanabilirsiniz.

NOT : Hedef Arama, yalnızca tek bir değişken giriş değeriyle çalışır. Birden fazla giriş değeriyle (borç miktarı ve aylık ödeme gibi) çalışmak isterseniz, Çözücü eklentisini kullanabilirsiniz. Çözücü eklentisi hakkında daha fazla bilgi için, Çözücü'yü kullanarak bir sorunu tanımlama ve çözmebağlantısına bakabilirsiniz.

Örnekle adım adım

Şimdi yukarıdaki örneği adım adım izleyelim.

100.000 TL borç almak istiyorsunuz. Borcunuzu 180 ayda ödemek istiyorsunuz ve her ay 900 TL ödeyebiliyorsunuz. Hedefinize ulaşmak için gerekli faiz oranını hesaplamak istediğinizden, aylık ödeme tutarını hesaplayan DEVRESEL_ÖDEME işlevini kullanmanız gerekir. Bu örnekte, aradığınız hedef aylık ödeme tutarıdır.

Çalışma sayfasını hazırlama

 1. Yeni, boş bir çalışma sayfası açın.

 2. Çalışma sayfasını okumayı kolaylaştırmak için bu etiketleri ilk sütuna ekleyin.

  1. A1 hücresine Borç Tutarı yazın.

  2. A2 hücresine Aylık Dönem yazın.

  3. A3 hücresine Faiz Oranı yazın.

  4. A4 hücresine Ödeme yazın.

 3. Bilinen değerleri ekleyin.

  1. B1 hücresine 100000 yazın. Bu, borç almak istediğiniz tutardır.

  2. B2 hücresine 180 yazın. Bu, borcu geri ödemek istediğiniz süreyi gösteren ay sayısıdır.

 4. B4 hücresine =DEVRESEL_ÖDEME(B3/12;B2;B1) yazın. Bu formül ödeme tutarını hesaplar. Bu örnekte, her ay 900 TL ödemek istiyorsunuz. Buraya bu tutarı girmezsiniz, çünkü Hedef Arama'nın faiz oranını saptamasını istiyorsunuz ve Hedef Arama işe bir formülle başlamanızı gerektiriyor.

Formül, B1 ve B2 hücrelerine girdiğiniz değerlere başvuruda bulunur. Formül ayrıca, Hedef Arama özelliğinin faiz oranını vermesini sağlayacağınız B3 hücresine de başvuruda bulunur. Aylık ödeme belirttiğinizden, formül B3 hücresindeki değeri 12'ye böler ve DEVRESEL_ÖDEME işlevi belirli bir yıllık faiz oranı varsayar.

B3 hücresinde değer olmadığından, Excel faiz oranını %0 kabul ederek 555,56 TL ödemeyi sonuç olarak verir. Şimdilik bu değeri yoksayabilirsiniz. DEVRESEL_ÖDEME işlevi hakkında daha fazla bilgi almak için, DEVRESEL_ÖDEME işlevi bağlantısına bakabilirsiniz.

Faiz oranını saptamak için Hedef Arama'yı kullanma

 1. Veri sekmesinin Veri araçları grubunda (Excel 2013) veya (Excel 2016) Tahmin grubunda Durum Çözümlemesi' ni ve sonraHedef Arama'yıtıklatın.

 2. Ayarlanacak hücre kutusuna B4 (çözmek istediğiniz formülün bulunduğu hücre) girin.

 3. Değer kutusuna ödeme tutarınızı (-900) yazın. Sayının negatif olmasının nedeni bunun bir ödeme olmasıdır. Bu değer, formülün getirmesini istediğiniz sonuçtur.

 4. Değişecek hücre kutusuna B3 (ayarlamak istediğiniz değerin bulunduğu hücrenin başvurusu) girin. Buraya girdiğiniz hücreye, Ayarlanacak hücre kutusunda belirttiğiniz formülün başvuruda bulunması gerektiğini unutmayın.

 5. Tamam'ı tıklatın.

  Hedef Arama şu sonucu verir (B3 hücresini yüzde değerleri görüntüleyecek şekilde biçimlendirdikten sonra):

  Faizle bağlı ödeme modeli

 6. Son olarak, hedef hücreyi (B3) yüzde değerleri gösterecek şekilde biçimlendirin.

  1. Giriş sekmesinin Sayı grubunda Yüzde'yi tıklatın.

  2. Ondalık konum sayısını ayarlamak için Ondalık Artır veya Ondalık Azalt'ı tıklatın.


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?