Histogram oluşturma


Çubuk grafik oluşturma

Şunlara Uygulanır: Excel 2016 , Word 2016 , Outlook 2016 , PowerPoint 2016
 

Histogram veya Pareto (sıralı histogram), sıklık verilerini gösteren bir sütun grafiğidir. İşte size tipik bir örnek:

Örnek çubuk grafik

Excel'de bir çubuk grafik oluşturmak için iki veri türlerini sağlama — çözümlemek istediğiniz verileri ve sıklık ölçmek istediğiniz aralıklarını temsil eden ikili sayıları.

Histogram oluşturma

 1. Verilerinizi seçin.

  (Burada gösterilen yukarıda gösterilen örnek çubuk grafik oluşturmak için kullanılan veriler bağlıdır.)

  Yukarıdaki örnek çubuk grafiği oluşturmak için kullanılan veriler
 2. Ekle > İstatistik Grafiği Ekle > Histogram'a tıklayın.

  İstatistik Grafiği Ekle düğmesinden erişilen Çubuk Grafik komutu

  Önerilen grafikleriçindeki Tüm grafikler sekmesinde, çubuk grafik de oluşturabilirsiniz.

İPUÇLARI : 

 • Grafiğinizin görünümünü özelleştirmek için Tasarım ve Biçim sekmelerini kullanın.

 • Bu sekmeler görmüyorsanız, çubuk Grafik araçları ' nın Şeride eklenmesini için içinde herhangi bir yeri tıklatın.

Grafik Araçları için kullanılan Tasarım ve Biçim sekmeleri

Histogram bölmelerini yapılandırma

 1. Grafiğin yatay eksene sağ tıklayın, Ekseni Biçimlendir'itıklatın ve sonra Eksen Seçenekleri' ni tıklatın.

  Kısayol menüsündeki Ekseni Biçimlendir komutu
 2. Ekseni Biçimlendir görev bölmesinde ayarlamak istediğiniz hangi seçeneklerin karar vermek için aşağıdaki tabloda bulunan bilgileri kullanın.

  Seçenek

  Açıklama

  Kategoriye göre

  Metin yerine sayısal tabanlı Kategoriler (yatay eksen) bu seçeneği belirleyin. Çubuk grafiği, aynı kategorileri gruplandırma ve değer ekseni değerleri toplamak.

  İPUCU : Metin dizelerinin kaç kez göründüğünü saymak için, bir sütun ekleyin ve bu sütunu “1” değeriyle doldurun; ardından hisotgram çizin ve bölmeleri Kategoriye Göre ayarlayın.

  Otomatik

  Çubuk grafikler için varsayılan ayar budur. Depo genişliği Scott'ın normal başvuru kuralıkullanılarak hesaplanır.

  Depo genişliği

  Her aralıktaki veri noktalarının sayısı için pozitif bir ondalık sayı girin.

  Depo sayısı

  (Taşma ve yetersizlik bölmeleri de içinde olmak üzere) çubuk grafiği için depo sayısını girin.

  Taşma bölmesi

  Sağa doğru kutusunda değer üzerindeki tüm değerler için depo oluşturmak için bu onay kutusunu seçin. Değeri değiştirmek için kutusunda farklı bir ondalık sayı girin.

  Aşağı taşma bölmesi

  Sağa doğru kutusunda altına değere eşit veya tüm değerler için depo oluşturmak için bu onay kutusunu seçin. Değeri değiştirmek için kutusunda farklı bir ondalık sayı girin.

  Ekseni Biçimlendir görev bölmesi

İPUCU : Histogram grafiği ve bu grafiğin istatistiksel verilerinizi görselleştirmeye nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Excel ekibi tarafından yazılan histogram, Pareto grafiği ve kutu ve çizgi grafiği hakkındaki bu blog gönderisine göz atın. Ayrıca bu blog gönderisinde açıklanan diğer yeni grafik türleri de ilginizi çekebilir.

Excel 2016'da histogram oluşturmak için kullanılan formüller

Otomatik seçeneği (Scott'ın normal başvuru kuralı)   

Otomatik seçenek formülü

Scott’ın normal başvuru kuralı, histogramın veri kümesine göre varyansında sapmayı en aza indirmeyi dener ve bu arada da verilerin normal dağılımlı olduğunu varsayar.

Taşma Kutusu'nu seçeneği   

Taşma bölmesi seçeneği formülü

Yetersiz Kutusu'nu seçeneği   

Aşağı taşma bölmesi seçeneği formülü

Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?