Kendi kendine çalışan sunu oluşturma


Kendi kendine çalışan sunu oluşturma

Şunlara Uygulanır: PowerPoint 2016 , PowerPoint 2013
 

Ticari bir gösteri veya toplantıdaki stantta veya bilgi noktası katılımsız çalışması için kendi kendine çalışan sunu kullanabilir veya bu sunuyu video olarak kaydedip müşteriye gönderebilirsiniz.

Kendi kendine çalışan sunu ayarlama

Bir PowerPoint sunusunu otomatik olarak çalışacak şekilde ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

 1. Slayt Gösterisi sekmesinde, Slayt Gösterisi Ayarla'yı tıklatın.

 2. Gösteri türü altında, aşağıdakilerden birini seçin:

  • Slayt gösterinizi izleyen kişilerin, slaytların ne zaman ilerletileceğini denetlemelerine olanak tanımak için, Konuşmacı sunacak (tam ekran) öğesini seçin.

  • Slayt gösterinizi, izleyen kişilerin slaydı ilerletemediği bir pencerede sunmak için Kişi göz atacak (pencere) öğesini seçin.

  • İzleyen kişiler Esc tuşuna basana kadar slayt gösterinizi döngüye sokmak için Bilgi noktasında göz atılacak (tam ekran) öğesini seçin.

   kendi kendine çalışan PowerPoint iletişim kutusunu gösterir

Slayt zamanlamasını prova etme ve kaydetme

Konuşmacı sunacak (tam ekran) ve Bilgi noktasında göz atılacak (tam ekran) gösteri türlerini seçtiğinizde, efektlerin ve slaytların zamanlamasını prova yapmak ve kaydetmek istemiş olursunuz.

 1. Slayt Gösterisi sekmesinde, Zamanlama Provası'nı tıklatın.

  NOT : Zamanlama Provası'nı tıklattığınızda sunu süre ölçeri hemen başlar.

  Prova araç çubuğu görünür ve Slayt Süresi kutusu sunu zamanlamasına başlar.

  PowerPoint’te kayıt zamanlamalarını gösterir
  Prova araç çubuğu

  1 İleri (sonraki slayda ilerletir)

  2 Duraklat

  Çağrı görüntüsü Slayt Süresi

  çağrı görüntüsü Yinele

  5 Toplam sunu süresi

 2. Sununuzun zamanlamasını yaparken, Prova araç çubuğunda aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapabilirsiniz:

  • Sonraki slayda geçmek için, İleri düğmesini tıklatın.

  • Süre kaydetmeyi geçici olarak durdurmak için, Duraklat düğmesini tıklatın.

  • Duraklatma sonrasında kaydetmeyi yeniden başlatmak için, Duraklat düğmesini tıklatın.

  • Bir slaydın görüneceği tam süreyi ayarlamak için Slayt Süresi kutusuna süreyi yazın.

  • Geçerli slaydın süresini kaydetmeyi yeniden başlatmak için, Yinele öğesini tıklatın.

 3. Son slaydın zamanını ayarladıktan sonra, bir ileti kutusunda sununun toplam süresi görüntülenir ve aşağıdakilerden birini yapmanız istenir:

  • Kaydedilen slayt zamanlamalarını tutmak için Evet düğmesini tıklatın.

  • Kaydedilen slayt zamanlamalarını atmak için Hayır düğmesini tıklatın.

   Slayt Sıralayıcısı görünümü açılarak, sununuzdaki her slaydın zamanını görüntüler.

Anlatım veya ses ekleme

Anlatım kaydetmek için, bilgisayarınızın ses kartı ve mikrofonu olması gerekir; bilgisayarınızda tümleşik mikrofon yoksa mikrofon konektörü de olması gerekir.

 1. Slayt Gösterisi sekmesinin Ayarla grubunda, Slayt Gösterisi Kaydı düğmesindeki oka tıklayın.

  PowerPoint’te slayt gösterisi kaydı düğmesini gösterir

 2. Aşağıdakilerden birini seçin:

  • Kayda Başlangıçtan Başla

  • Kaydı Geçerli Slayttan Başlat

 3. Slayt Gösterisi Kaydı iletişim kutusunda, Anlatımlar ve lazer işaretçisi onay kutusunu seçin ve Slayt ve animasyon zamanlamaları onay kutusunu gerektiği şekilde seçin veya temizleyin.

 4. Kaydı Başlat’a tıklayın.

  İPUÇLARI :  Anlatımı duraklatmak için, Slayt Gösterisi görünümündeki Kayıt kısayol menüsünde Duraklat’a tıklayın. Anlatımı sürdürmek için de, Kaydı Sürdür’e tıklayın.

  Anlatım kaydını duraklatma

 5. Slayt gösterisi kaydınızı sonlandırmak için, slaydı sağ tıklatıp Gösteriyi Bitir'i tıklatın.

 6. Kaydedilen slayt gösterisi zamanlamaları otomatik olarak kaydedilir ve slayt gösterisi, her slaydın altına zamanlamalar eklenmiş olarak Slayt Sıralayıcısı görünümünde gösterilir.

Anlatımı sunudan önce kaydedebileceğiniz gibi, sunu sırasında da kaydedebilir ve dinleyici yorumlarını ekleyebilirsiniz. Sununuzun tamamı boyunca anlatım istemiyorsanız, seçili slaytlara veya nesnelere ayrı sesler ya da açıklamalar kaydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Anlatım ve zamanlama kaydetme ve slayt gösterisine ekleme.


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?