Kullanılabilir grafik türleri


Windows için Office 2016'da kullanılabilir grafik türleri

Şunlara Uygulanır: Excel 2016 , Word 2016 , Outlook 2016 , PowerPoint 2016
 

 

Excel çalışma sayfasında bir grafik, bir Word belgesi veya bir PowerPoint sunusu oluşturduğunuzda, pek çok seçeneğiniz vardır. İster verileriniz için önerilen bir grafiği ister tüm grafikler listesinden seçtiğiniz bir grafiği kullanın, her grafik türü hakkında biraz bilgi sahibi olmanız yararlıdır.

Grafik oluşturmaya başlamanız mı gerekiyor?

Zaten bir grafiğiniz varsa ve yalnızca türünü değiştirmek istiyorsanız:

 1. Grafiği seçin, Tasarım sekmesine tıklayın ve Grafik Türünü Değiştir’e tıklayın.

  Grafik Türünü Değiştir

 2. Grafik Türünü Değiştir kutusunda yeni bir grafik türü seçin.

Hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir grafik türüne tıklayın

Grafik oluşturmaya başlama

Sütun grafikler

Çizgi grafikler

Pasta ve halka grafikler

Çubuk grafikler

Alan grafikleri

XY (dağılım) ve kabarcık grafikleri

Hisse senedi grafikleri

Yüzey grafikleri

Radar grafikler

Ağaç haritası grafiği

Güneş ışığı grafiği

Histogram grafikleri

Kutu ve Çizgi grafikleri

Şelale grafikleri

Huni Grafik

Açılır grafikler

Grafik oluşturmaya başlama

Sütun grafikler

Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler bir sütun grafikte çizilebilir. Bir sütun grafik, bu grafikte gösterildiği gibi tipik olarak yatay eksen (kategori ekseni) boyunca kategorileri ve dikey eksen (değer ekseni) boyunca değerleri görüntüler:

Kümelenmiş sütun grafik

Sütun grafik türleri

 • Kümelenmiş sütun ve 3B kümelenmiş sütun   

  Kümelenmiş sütun ve 3-B kümelenmiş sütun grafikleri

  Kümelenmiş sütun grafik 2B sütunlarda değerleri gösterir. 3-B kümelenmiş sütun grafikse sütunları 3-B biçiminde görüntüler, ancak üçüncü bir değer ekseni (derinlik ekseni) kullanmaz. Aşağıdakileri temsil eden kategorileriniz olduğunda bu grafiği kullanın:

  • Değer aralıkları (örneğin, öğe sayıları).

  • Belirli ölçek düzenlemeleri (örneğin, Kesinlikle katılıyor, Katılıyor, Tarafsız, Katılmıyor, Kesinlikle katılmıyor gibi girişler içeren Likert ölçeği gibi).

  • Belirli bir düzende olmayan adlar (örneğin, öğe adları, coğrafi adlar veya kişi adları).

 • Yığılmış sütun ve 3B yığılmış sütun     Yığılmış sütun grafik değerleri 2B yığılmış sütunlar halinde gösterir. 3B yığılmış sütun grafik yığılmış sütunları 3B biçiminde gösterir, ancak derinlik ekseni kullanmaz. Birden fazla veri serisi varsa ve toplamı vurgulamak istediğinizde bu grafiği kullanın.

  Yığılmış sütun ve 3-B yığılmış sütun grafikleri

 • %100 yığılmış sütun ve 3B %100 yığılmış sütun    %100 yığılmış sütun grafik, değerleri %100'ü temsil edecek şekilde yığılmış 2B sütunlar halinde gösterir. 3B %100 yığılmış sütun grafik, sütunları 3B biçiminde gösterir, ancak derinlik ekseni kullanmaz. İki veya daha fazla veri seriniz varsa ve bütüne katkıları vurgulamak isterseniz, özellikle de toplam her kategori için aynıysa bu grafiği kullanın.

  %100 yığılmış sütun ve 3-B %100 yığılmış sütun grafikleri

 • 3B sütun    3B sütun grafikler değiştirebileceğiniz üç eksen (bir yatay eksen, bir dikey eksen ve bir derinlik ekseni) kullanır ve yatay ve derinlik eksenleri boyunca veri noktaları karşılaştırır. Her iki kategori ve veri serisinde verileri karşılaştırmak istediğinizde bu grafiği kullanın.

  3-B sütun grafiği

Çizgi grafikler

Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler çizgi grafikte çizilebilir. Bir çizgi grafikte, kategori verileri yatay eksen boyunca eşit şekilde ve tüm değer verileri dikey eksen boyunca eşit şekilde dağıtılır. Satır grafikler eşit ölçekli bir eksen üzerinde zaman içindeki sürekli verileri gösterebilir, bu nedenle de verilerdeki eğilimleri ay, üç ay veya mali yıl gibi eşit aralıklar halinde göstermek için idealdir.

İşaretli çizgi grafikler

Çizgi grafik türleri

 • Çizgi ve işaretli çizgi    Ayrı veri değerlerini belirtmek üzere işaretlerle birlikte ve işaretsiz olarak gösterilebilen çizgi grafikler, özellikle pek çok veri noktanız varsa ve bunların gösterilme sırası önemliyse, zaman içindeki eğilimleri veya eşit aralıklı kategorileri gösterebilir. Birçok kategori varsa veya değerler yaklaşık değerlerse, işaretsiz bir çizgi grafik kullanın.

  Çizgi ve işaretli çizgi grafikleri

 • Yığılmış çizgi ve işaretli yığılmış çizgi    Ayrı veri değerlerini belirtmek üzere işaretli veya işaretsiz olarak gösterilebilen yığılmış çizgi grafikler, zaman içinde her değerin katkısının eğilimini veya eşit aralıklı kategorileri gösterebilir.

  Yığılmış çizgi ve işaretli yığılmış çizgi grafikleri

 • %100 yığılmış çizgi ve işaretli %100 yığılmış çizgi    Ayrı veri değerlerini belirtmek üzere işaretli veya işaretsiz olarak gösterilebilen %100 yığılmış çizgi grafikler, zaman içinde her değerin katkı yüzdesi eğilimini veya eşit aralıklı kategorileri gösterebilir. Birçok kategori varsa veya değerler yaklaşık değerlerse, işaretsiz bir %100 yığılmış çizgi grafik kullanın.

  %100 yığılmış çizgi ve işaretli %100 yığılmış çizgi grafikleri

 • 3B çizgi    3B çizgi grafikler her veri satır veya sütununu 3B şerit olarak gösterir. 3B çizgi grafikte yatay, dikey ve derinlik eksenleri vardır ve bunları değiştirebilirsiniz.

  3-B çizgi grafik

  NOTLAR : 

  • Çizgi grafikler en çok, grafiğinizde birden fazla veri serisi olduğunda işe yarar; yalnızca bir veri seriniz varsa, bunun yerinedağılım grafiği kullanmayı düşünebilirsiniz.

  • Yığılmış çizgi grafikler verileri toplar ve istediğiniz sonuç bu olmayabilir. Çizgilerin yığılmış olduğunu görmek kolay olmayabilir ve dolayısıyla bunun yerine farklı bir çizgi grafik türü veya yığılmış alan grafiği kullanmayı düşünebilirsiniz.

Pasta ve halka grafikler

Çalışma sayfasında bir sütun veya satır halinde yerleştirilmiş veriler pasta grafikte çizilebilir. Pasta grafikler, bir veri serisi öğelerinin boyutunu tüm öğelerin toplamına orantılı olarak gösterir. Bir pasta grafikteki veri noktaları tüm pastanın yüzdesi olarak gösterilir.

Pasta grafiği

Aşağıdaki koşullarda pasta grafik kullanmayı tercih edebilirsiniz:

 • Yalnızca bir veri seriniz var.

 • Verilerinizdeki değerlerinin hiçbiri negatif değil.

 • Verilerinizdeki değerlerin hemen hiçbiri sıfır değeri değil.

 • Her biri pastanın parçalarını temsil eden en fazla yedi kategoriniz var.

Pasta grafik türleri

 • Pasta ve 3B pasta    Pasta grafikler her değerin toplama katkısını 2B veya 3B biçiminde gösterir. Pasta grafiğin dilimlerini vurgulamak için bu dilimleri el ile dışarı çekebilirsiniz.

  Pasta ve 3-B pasta grafikler

 • Yuvarlak pasta ve çubuk pasta    Yuvarlak pasta ve çubuk pasta grafikler, pasta grafikleri ikincil bir pastaya veya yığılmış çubuk grafiğe çekilen daha küçük değerlerle gösterir ve bu ayırt edilmelerini kolaylaştırır.

  Yuvarlak pasta ve çubuk pasta grafikler

Halka grafikler

Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler halka grafikte çizilebilir. Pasta grafik gibi, halka grafik de parçaların bütünle olan ilişkisini gösterir, ancak halka grafik birden çok veri serisi içerir.

Halka grafik

Halka grafik türleri

 • Halka    Halka grafikler verileri halkalar halinde gösterir ve her halka bir veri serisini temsil eder. Veri etiketlerinde yüzdeler gösteriliyorsa, her halka toplam %100'e eşittir.

  Halka grafik

  NOT :  Halka grafikleri okumak kolay değildir. Bunun yerine yığılmış sütun grafik veya yığılmış çubuk grafik kullanabilirsiniz.

Çubuk grafikler

Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler çubuk grafikte çizilebilir. Çubuk grafikler, ayrı öğeler arasındaki karşılaştırmaları gösterir. Çubuk grafikte kategoriler tipik olarak dikey eksende, değerler yatay eksende yerleştirilmiştir.

Çubuk grafik

Aşağıdaki durumlarda çubuk grafik kullanmayı düşünebilirsiniz:

 • Eksen etiketleri uzun.

 • Gösterilen değerler süre değerleri.

Çubuk grafik türleri

 • Kümelenmiş Çubuk ve 3B Kümelenmiş Çubuk    Kümelenmiş çubuk grafik, 2B biçiminde çubuklar gösterir. 3B kümelenmiş çubuk grafik 3B biçiminde çubuklar gösterir; derinlik ekseni kullanmaz.

  Kümelenmiş çubuk ve 3-B kümelenmiş çubuk grafikler

 • Yığılmış çubuk ve 3B yığılmış çubuk    Yığılmış çubuk grafikler tek öğelerin bütünle ilişkisini 2B çubuklar halinde gösterir. 3B yığılmış çubuk grafik 3B biçiminde çubuklar gösterir; derinlik ekseni kullanmaz.

  Yığılmış çubuk ve 3-B yığılmış çubuk grafikler

 • %100 yığılmış çubuk ve 3B %100 yığılmış çubuk    %100 yığılmış çubuk her değerin kategorilerdeki bir toplama katkı yüzdesini karşılaştıran 2B çubuklar gösterir. 3B %100 yığılmış çubuk grafik 3B biçiminde çubuklar gösterir; derinlik ekseni kullanmaz.

  %100 yığılmış çubuk ve 3-B %100 yığılmış çubuk grafikler

Alan grafikleri

Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler alan grafiğinde çizilebilir. Alan grafikleri zaman içindeki değişikliği çizmek ve bir eğilimdeki toplam değere dikkat çekmek için kullanılabilir. Bir alan grafiği, çizili değerlerin toplamını görüntüleyerek, parçaların bütünle ilişkisini de gösterir.

Alan grafiği

Alan grafiği türleri

 • Alan ve 3B alan    2-B veya 3-B biçiminde gösterilen alan grafikleri zaman içinde değerlerin eğilimini veya diğer kategori verilerini gösterir. 3-B alan grafikler, değiştirebileceğiniz üç eksen (yatay, dikey ve derinlik) kullanır. Kural olarak, bir serideki veriler başka bir serideki verilerin arkasına gizlenebileceğinden, yığılmış olmayan alan grafiği yerine çizgi grafik kullanmayı düşünmelisiniz.

  Alan ve 3-B alan grafikleri

 • Yığılmış alan ve 3B yığılmış alan    Yığılmış alan grafikleri zaman içinde her değerin katkı eğilimini veya diğer kategori verilerini 2B biçiminde gösterir. 3B yığılmış alan grafiği de aynı şeyi yapar, ancak derinlik ekseni kullanmadan alanları 3B biçiminde gösterir.

  Yığılmış alan ve 3-B yığılmış alan grafikleri

 • %100 yığılmış alan ve 3B %100 yığılmış alan    %100 yığılmış alan grafikleri zaman içinde her değerin katkı yüzdesini veya diğer kategori verilerini gösterir. 3B %100 yığılmış alan grafiği de aynı şeyi yapar, ancak derinlik ekseni kullanmadan alanları 3B biçiminde gösterir.

  %100 yığılmış alan ve 3-B %100 yığılmış alan grafikleri

XY (dağılım) ve kabarcık grafikleri

Çalışma sayfasında sütunlar ve satırlar halinde yerleştirilmiş veriler xy (dağılım) grafiğinde çizilebilir. X değerlerini bir satır veya sütuna yerleştirin ve ilgili y değerlerini bitişik satır veya sütunlara girin.

Bir dağılım grafiğinde iki değer ekseni vardır: bir yatay (x) ve bir dikey (y) değer ekseni. X ve y değerlerini tek veri noktaları halinde birleştirir ve bunları düzensiz aralıklar veya kümeler halinde gösterir. Dağılım grafikleri tipik olarak bilimsel, istatistiksel ve mühendislik verileri gibi sayı değerlerini göstermek ve karşılaştırmak için kullanılır.

Dağılım grafiği

Aşağıdaki durumlarda dağılım grafiği kullanmayı düşünebilirsiniz:

 • Yatay eksenin ölçeğini değiştirmek istiyorsunuz.

 • Bu ekseni logaritmik ölçekli yapmak istiyorsunuz.

 • Yatay eksen değerleri eşit aralıklı değil.

 • Yatay eksen üzerinde pek çok veri noktası var.

 • Bir dağılım grafiğinin bağımsız eksen ölçeklerini, değer kümesi çiftleri veya grupları içeren verilerle ilgili daha fazla bilgi verecek şekilde ayarlamak istiyorsunuz.

 • Veri noktaları arasındaki farklar yerine büyük veri kümeleri arasındaki farkları göstermek istiyorsunuz.

 • Birçok veri noktasını zamandan bağımsız olarak karşılaştırmak istiyorsunuz; bir dağılım grafiğine ne kadar çok veri eklerseniz, o kadar iyi karşılaştırmalar yapabilirsiniz.

Dağılım grafiği türleri

 • Dağılım    Bu grafik, değer çiftlerini karşılaştırmak için bağlantı çizgileri olmadan veri noktalarını gösterir.

  Dağılım grafiği

 • Düz çizgili ve işaretli dağılım ve düz çizgili dağılım    Bu grafik veri noktalarını bağlayan düz bir eğri gösterir. Düz çizgiler işaretli veya işaretsiz olarak gösterilebilir. Çok sayıda veri noktası varsa işaretsiz düz çizgi kullanın.

  Düz çizgili ve işaretli dağılım ve düz çizgili dağılım grafikleri

 • Düz çizgileri ve işaretleri olan dağılım vedüz çizgilerle dağılım    Bu grafik, veri noktaları arasında düz bağlantı çizgileri gösterir. Düz çizgiler işaretli veya işaretsiz olarak gösterilebilir.

  Düz çizgileri ve işaretleri olan dağılım ve düz çizgilerle dağılım grafikleri

Kabarcık grafikleri

Dağılım grafiğine çok benzeyen kabarcık grafiği, veri serisindeki veri noktalarını temsilen gösterdiği balonların boyutunu belirtmek üzere üçüncü bir sütun ekler.

Kabarcık grafiği

Kabarcık grafik türü

 • Kabarcık veya 3B efektli kabarcık    Bu kabarcık grafiklerinin her ikisi de 2B veya 3B biçiminde kabarcıklar göstererek (derinlik eksini kullanmadan), iki yerine üç değer kümesini karşılaştırır. Üçüncü değer Kabarcık işaretinin boyutunu belirtir.

  Kabarcık ve 3-B efektli kabarcık grafikleri

Hisse senedi grafikleri

Çalışma sayfasında sütunlar veya satırlar halinde belirli bir düzende yerleştirilmiş veriler hisse senedi grafiğinde gösterilebilir. Adından da anlaşılabileceği gibi hisse senedi grafikleri, hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmaları gösterebilir. Bununla birlikte, bu grafik aynı zamanda günlük yağış miktarı veya yıllık hava sıcaklıkları gibi başka verilerdeki dalgalanmaları da gösterebilir. Hisse senedi grafiği oluşturmak için verilerinizi doğru sırayla düzenlediğinizden emin olun.

Örneğin, basit bir en yüksek-en düşük-kapanış hisse senedi grafiği oluşturmak için, verilerinizi En Yüksek, En Düşük ve Kapanış'ın bu sırayla sütun başlıkları olarak girilmiş olduğu şekilde yerleştirin.

Hisse senedi grafiği

Hisse senedi grafiği türleri

 • En yüksek-en düşük-kapanış    Bu hisse senedi grafiği şu sırayla üç değer serisi kullanır: en yüksek, en düşük ve kapanış.

  En yüksek-en düşük-kapanış borsa grafiği

 • Açılış-en yüksek-en düşük-kapanış    Bu hisse senedi grafiği şu sırayla dört değer serisi kullanır: açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış.

  Açılış-en yüksek-en düşük-kapanış borsa grafiği

 • İşlem hacmi-en yüksek-en düşük-kapanış    Bu hisse senedi grafiği dört değer serisini şu sırayla kullanır: işlem hacmi, en yüksek, en düşük ve kapanış. İşlem hacmini iki değer eksenini kullanarak ölçer: işlem hacmini ölçen sütunlar için bir eksen ve hisse senedi fiyatları için diğer eksen.

  İşlem hacmi-en yüksek-en düşük-kapanış borsa grafiği

 • İşlem hacmi-açılış-en yüksek-en düşük-kapanış    Bu hisse senedi grafiği beş değer serisini şu sırayla kullanır: işlem hacmi, açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış.

  İşlem hacmi-açılış-en yüksek-en düşük-kapanış borsa grafiği

Yüzey grafikleri

Çalışma sayfasında sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler yüzey grafiğinde çizilebilir. Bu grafik, iki veri kümesi arasında en uygun bileşimleri bulmak istediğinizde kullanışlıdır. Topografik bir haritada olduğu gibi, renkler ve desenler aynı değer aralığındaki alanları gösterir. Hem kategoriler hem de veri serileri sayısal değerler olduğunda yüzey grafiği oluşturabilirsiniz.

Yüzey grafiği

Yüzey grafiği türleri

 • 3B yüzey    Bu grafikte verilerin 3B görünümü gösterilir ve bu, bir 3B sütun grafiğin üzerine gerilmiş bir esnek tabaka gibi düşünülebilir. Normalde, başka türlü görülmesi zor olacak kadar büyük miktarda veriler arasındaki ilişkileri göstermek için kullanılır. Yüzey grafiğindeki renk bantları veri serisini temsil etmez, değerleri arasındaki farkı gösterir.

  3-B yüzey grafiği

 • Tel çerçeve 3B yüzey    Yüzeyde renksiz olarak gösterilen 3B yüzey grafiğine tel çerçeve 3B yüzey grafiği denir. Bu grafik yalnızca çizgileri gösterir. Tel çerçeve 3B yüzey grafiğinin okunması kolay değildir, ancak büyük veri kümelerini 3B yüzey grafiğine göre çok daha hızlı çizebilir.

  Tel çerçeve 3-B yüzey grafiği

 • Kontur    Kontur grafikleri yukarıdan bakılan yüzey grafikleridir ve 2B topografya haritalarına benzer. Kontur grafiklerinde, renk şeritleri belirli değer aralıklarını temsil eder. Kontur grafiklerindeki çizgiler eşit değere sahip ara değer noktalarını birbirine bağlar.

  Kontur grafiği

 • Tel çerçeve kontur    Tel çerçeve kontur grafikleri de yukarıdan bakılan yüzey grafikleridir. Yüzeyde renk şeritleri olmadan, tel çerçeve grafik yalnızca çizgileri gösterir. Tel çerçeve kontur grafiklerin okunması kolay değildir. Bunun yerine bir 3B yüzey grafiği kullanmayı tercih edebilirsiniz.

  Tel çerçeve kontur grafiği

Radar grafikler

Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler radar grafikte çizilebilir. Radar grafikler birçok veri serisinin toplam değerlerini karşılaştırır.

Radar grafik

Radar grafik türü

 • Radar ve işaretli radar    Ayrı veri noktaları için işaretli veya işaretsiz olarak, radar grafikler bir merkez noktaya göre değerlerdeki değişiklikleri gösterir.

  Radar ve işaretli radar grafikler

 • Doldurulmuş radar    Doldurulmuş radar grafik türünde, veri serisinin kapladığı alan bir renkle doldurulur.

  Dolu radar grafikler

Ağaç haritası grafiği

Ağaç haritası grafiği, verilerinizin hiyerarşik görünümünü sunar ve farklı kategori düzeylerini karşılaştırmak için kolay bir yol sağlar. Ağaç haritası grafiği kategorileri rengine ve yakınlığına göre görüntüler. Böylece başka grafik türlerinde zor olabilecek çok miktarda veriyi kolayca görüntüleyebilir. Hiyerarşik yapı içinde boş hücreler bulunduğunda Ağaç haritası grafiği çizilebilir ve bu grafikler hiyerarşi içindeki oranları karşılaştırmak için uygundur.

Windows için Office 2016’da Treemap Grafiği örneği

Ağaç haritası grafiklerinin grafik alt türleri yoktur.

Güneş ışığı grafiği

Güneş ışığı grafiği hiyerarşik verileri görüntülemek için idealdir ve hiyerarşik yapı içinde boş hücreler bulunduğunda çizilebilir. Her hiyerarşi düzeyi bir halka veya daireyle gösterilir ve en içteki daire hiyerarşinin en üst düzeyini temsil eder. Hiyerarşik veri içermeyen bir güneş ışığı grafiği (bir kategori düzeyi), bir halka grafiğe benzer. Bununla birlikte, birden fazla kategori düzeyi içeren bir güneş ışığı grafiği, dış halkaların iç halkalarla nasıl ilişkili olduğunu gösterir. Güneş ışığı grafiği en çok, bir halkanın katılımcı parçalarına nasıl bölündüğünü göstermede etkilidir.

Windows için Office 2016’da Güneş Işığı Grafiği resmi

Güneş ışığı grafiklerinin grafik alt türleri yoktur.

Histogram grafikleri

Histogram grafiklerinde çizilen veriler, dağılım içindeki sıklıkları gösterir. Grafiğin her sütunu bölme olarak adlandırılır ve verileri daha fazla çözümlemek için değiştirilebilir.

Örnek çubuk grafik

Histogram grafiklerinin türü

 • Histogram    Histogram grafiği, verilerinizin sıklık bölmeleri halinde gruplandırılmış dağılımını gösterir.

  Çubuk Grafik alt grafik türünde Çubuk grafik
 • Pareto grafiği    Hem azalan düzende sıralanmış sütunlar hem de toplam yüzdenin gösterildiği bir satır içeren pareto sıralanmış histogram grafiğidir.

  Kullanılabilir Çubuk grafiklerde Pareto grafiği alt türü

Kutu ve Çizgi grafikleri

Kutu ve çizgi grafiği, verilerin dağılımını dörtte birlik bölümlerde gösterir ve orta değerle aykırı değerleri vurgular. Kutuların dikey olarak uzanan ve “çizgileri” olabilir. Bu çizgiler, üst ve alt dörtte birlik bölümlerin dışında değişken değerlerin olabileceğini gösterir ve bu çizgilerin dışında kalan her nokta aykırı değer olarak kabul edilir. Herhangi bir yolla birbiriyle ilişkili olan birden çok veri kümesi olduğunda, bu grafik türünü kullanın.

Örnek kutu ve çizgi grafiği

Kutu ve çizgi grafiklerinin grafik alt türleri yoktur.

Şelale grafikleri

Şelale grafiği, finansal verilerinizin değer eklenip çıkarıldıkça değişen toplamını gösterir. Bir başlangıç değerinin bir dizi pozitif ve negatif değerlerden nasıl etkilendiğini anlamak için kullanışlıdır. Sütunlar renk kodludur ve böylece pozitif negatif sayıları hızlı bir şekilde ayırt edebilirsiniz.

Bir Şelale grafik örneği

Şelale grafiklerinin grafik alt türleri yoktur.

Huni Grafik

Huni grafikler bir işlemde birden çok aşama boyunca değerleri görüntülenir.

Potansiyel satışları gösteren huni grafik; birinci sütunda aşamalar, ikinci sütunda değerler listelenir

Genellikle, değerleri aşamalı olarak, bir huni benzeyecek şekilde çubukları izin vererek azaltma. Huni grafikler hakkında daha fazlasını okuyun.

Açılır grafikler

Satır ve sütunlar halinde düzenlenmiş veriler bir açılır grafikte çizilebilir. Açılır grafikler, özellikle veriler çok değişkense verilerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için iki veya daha fazla grafik türünü birleştirir. İkincil eksen ile gösterilen bu grafiği okumak da kolaydır. Bu örnekte, Ocak ile Haziran arasında satılan ev sayısını göstermek için bir sütun grafik kullandık ve okuyanların aylık ortalama satış fiyatını hemen bulabilmelerini kolaylaştırmak için bir çizgi grafik kullandık.

İkincil eksenli birleşik grafik

Açılır grafik türü

 • Kümelenmiş sütun – çizgi ve ikincil eksende kümelenmiş sütun – satır    İkincil eksenle birlikte ve ikincil eksensiz olarak bu grafik bir kümelenmiş sütun ve çizgi grafiği birleştirir ve aynı grafikte bazı veri serilerini sütun, diğerleriniyse çizgi olarak gösterir.

  Kümelenmiş sütun grafikler

 • Yığılmış alan – kümelenmiş sütun    Bu grafik bir yığılmış alan ve kümelenmiş sütun grafiği birleştirir ve aynı grafikte bazı veri serilerini yığılmış alanlar, diğerleriniyse sütunlar halinde gösterir.

  Yığılmış alan - kümelenmiş sütun grafiği

 • Özel birleşim    Bu grafik aynı grafikte gösterilmesini istediğiniz grafikleri birleştirmenize olanak sağlar.

  Özel birleşim grafiği


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?