Metin olarak biçimlendirilmiş sayıları bir sayı biçimi uygulayarak düzeltme


Windows için Excel 2016'da metin olarak biçimlendirilmiş sayıları bir sayı biçimi uygulayarak düzeltme

Şunlara Uygulanır: Excel 2016
 

Bazı durumlarda, çalışma sayfasındaki sayılar hücrelerde metin olarak biçimlendirilmiş ve depolanmış olabilir, bu da hesaplamalar ile ilgili sorunlara neden olabilir veya karmaşık sıralama düzeni ortaya çıkarabilir. Bu sorun bazen bir veritabanından veya veri kaynağından veri içeri aktardıktan ya da kopyaladıktan sonra oluşur.

Metin olarak biçimlendirilmiş sayılar hücrede sağ yerine sola hizalanır ve genellikle bir hata göstergesiyle işaretlenir.

 

Teknik 1: Hata Denetimi kullanarak metin biçimlendirmeli sayıları dönüştürme

Verileri başka bir kaynaktan Excel'e aktarırsanız veya önceden metin olarak biçimlendirilmiş hücrelere sayılar yazarsanız, hücrenin sol üst köşesinde küçük yeşil bir üçgen görebilirsiniz. Bu hata göstergesi, bu örnekte gösterildiği gibi sayının metin olarak depolandığını size bildirir.

Sol üst köşede yeşil hata göstergesi bulunan hücreler

İstediğiniz bu değilse, metin olarak depolanan sayıyı normal bir sayıya dönüştürebilirsiniz.

 1. Çalışma sayfasında, sol üst köşedeki hata göstergesi olan tek bir hücreyi veya hücre aralığını seçin.

  Hücre, aralık, satır veya sütun seçme

  Bunu seçmek için

  Bunu yapın

  Tek bir hücre

  Hücreye tıklayın veya ok tuşlarına basarak hücreye gidin.

  Hücre aralığı

  Aralıktaki ilk hücreyi tıklatın ve son hücreye kadar sürükleyin ya da seçimi genişletmek için Üst Krkt tuşunu basılı tutarken ok tuşlarına basın.

  Ayrıca, aralıktaki ilk hücreyi seçtikten sonra F8 tuşuna basıp ok tuşlarını kullanarak seçimi genişletebilirsiniz. Seçimi genişletmeyi bırakmak için F8 tuşuna yeniden basın.

  Geniş bir hücre aralığı

  Dizideki ilk hücreyi tıklatın ve sonra Üst Krkt tuşunu basılı tutarken dizideki son hücreyi tıklatın. Kaydırma yaparak son hücreyi görebilirsiniz.

  Çalışma sayfasındaki tüm hücreler

  Tümünü Seç düğmesini tıklatın.

  tümünü seç düğmesi

  Çalışma sayfasının tümünü seçmek için Ctrl+A tuşlarına da basabilirsiniz.

  NOT : Çalışma sayfasında veri varsa Ctrl+A tuşlarına basıldığında geçerli bölge seçilir. Ctrl+A tuşlarına ikinci kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir.

  Bitişik olmayan hücreler veya hücre aralıkları

  İlk hücreyi veya hücre aralığını seçin ve sonra Ctrl tuşunu basılı tutarken diğer hücreleri veya aralıkları seçin.

  Seçime başka bitişik olmayan hücre veya aralık eklemek için, birinci hücreyi veya hücre aralığını seçip, ardından Üst Krkt+F8 tuşlarına da basabilirsiniz. Seçime hücre veya aralık eklemeyi bırakmak için Üst Krkt+F8 tuşlarına yeniden basın.

  NOT : Seçimin tümünü iptal etmeden, bitişik olmayan seçimdeki bir hücre veya hücre aralığı seçimini iptal edemezsiniz.

  Satır veya sütunun tümü

  Satır veya sütun başlığını tıklatın.

  Satır başlığını ve sütun başlığını gösteren çalışma sayfası

  1. Satır başlığı

  2. Sütun başlığı

  Ayrıca, ilk hücreyi seçip Ctrl+Üst Krkt+Ok tuşlarına (satırlar için Sağ Ok veya Sol Ok; sütunlar için Yukarı Ok veya Aşağı Ok) basarak da bir satır veya sütundaki hücreleri seçebilirsiniz.

  NOT : Satır veya sütunda veri varsa, Ctrl+Üst Krkt+Ok tuşları satır veya sütunu son kullanılan hücreye kadar seçer. Ctrl+Üst Krkt+Ok tuşlarına ikinci kez basıldığında satır veya sütunun tamamı seçilir.

  Bitişik satırlar veya sütunlar

  Satır veya sütun başlıklarını sürükleyin. Aynı zamanda ilk satırı veya sütunu seçip, Üst Krkt tuşunu basılı tutarken son satırı veya sütunu da seçebilirsiniz.

  Bitişik olmayan satırlar veya sütunlar

  Seçiminizdeki birinci satırın veya sütunun satır veya sütun başlığına tıklayın, ardından seçime eklemek istediğiniz diğer satırların veya sütunların satır veya sütun başlıklarına tıklarken Ctrl tuşunu basılı tutun.

  Satır veya sütunun ilk veya son hücresi

  Satır veya sütunda bir hücreyi seçin ve sonra Ctrl+Ok tuşlarına basın (satırlar için Sağ Ok veya Sol Ok; sütunlar için Yukarı Ok veya Aşağı Ok).

  Çalışma sayfası veya Microsoft Office Excel tablosundaki ilk veya son hücre

  Çalışma sayfasındaki veya Excel listesindeki ilk hücreyi seçmek için Crtl+Home tuşlarına basın.

  Çalışma sayfası veya Excel listesinde veri veya biçimlendirme içeren son hücreyi seçmek için Crtl+End tuşlarına basın.

  Çalışma sayfasında kullanılan son hücreye kadar (sağ alt köşe) hücreler

  İlk hücreyi seçin ve sonra Ctrl+Üst Krkt+End tuşlarına basarak hücre seçimini çalışma sayfasında kullanılan en son hücreye kadar (sağ alt köşe) genişletin.

  Çalışma sayfasının başına kadar hücreler

  İlk hücreyi seçin ve sonra Ctrl+Üst Krkt+Home tuşlarına basarak hücre seçimini çalışma sayfasının başına kadar genişletin.

  Etkin seçimden daha fazla veya daha az hücre

  Üst Krkt tuşunu basılı tutarken yeni seçime eklemek istediğiniz son hücreyi tıklatın. etkin hücre ile tıklattığınız hücre arasındaki dikdörtgen aralık yeni seçim olur.

  İPUCU : Hücrelerin seçimini iptal etmek için çalışma sayfasındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

 2. Seçili hücrenin veya hücre aralığının yanında görüntülenen hata düğmesini tıklatın.

  hata düğmesi

 3. Menüde, Sayıya Dönüştür'ü tıklatın. (Sayıyı dönüştürmeden yalnızca hatadan kurtulmak istiyorsanız, Hatayı Yoksay'ı tıklatın.)

  Sayıya Dönüştür komutu

  Bu eylem, metin olarak depolanan sayıları numaralara dönüştürür.

  Dönüştürülmüş sayılar

  Metin olarak biçimlendirilmiş sayıları normal sayılara dönüştürüldüğünde, bir sayı biçimini uygulayarak veya özelleştirerek sayıların hücrelerde görüntülenme biçimini değiştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Teknik 2: Özel Yapıştır işlevini kullanarak metin biçimlendirmeli sayıları dönüştürme

Bu teknikte, metin biçimlendirmeli sayının normal sayıya dönüştürülmesini zorlamak için, seçilen her bir hücreyi 1 ile çarparsınız. Hücrenin içeriklerini 1 ile çarptığınızdan, hücredeki sonuç benzer görünür. Ancak, Excel gerçekte metin tabanlı hücre içeriklerini sayısal eşdeğeriyle değiştirir.

 1. Boş bir hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Sayı grubunda, Sayı Biçimi kutusunun yanındaki oku tıklatın ve sonra da Genel'i tıklatın.

  Powerpoint 2010 alıştırması

 3. Hücreye 1 yazın ve sonra ENTER tuşuna basın.

 4. Hücreyi seçin, sonra değeri Pano'ya kopyalamak için Ctrl+C tuşlarına basın.

 5. Dönüştürmek istediğiniz metin olarak depolanan sayıları içeren hücreleri veya hücre aralıklarını seçin.

 6. Giriş sekmesinin Pano grubunda Yapıştır'ın yanındaki oku tıklatın ve sonra da Özel Yapıştır'ı tıklatın.

 7. İşlem seçeneğinin altında Çarp seçeneğini seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

 8. Tüm sayılar başarıyla dönüştürüldükten sonra 3. adımda yazdığınız hücre içeriğini silmek için, bu hücreyi seçin ve sonra DELETE tuşuna basın.

NOT : Bazı muhasebe programları, negatif sayıları değerin sağında bir eksi işareti () ile metin olarak görüntüler. Metin dizesini değere dönüştürmek için, en sağdaki karakter simgesi (–) dışında metnin tüm karakterlerini döndürmek ve sonucu –1 ile çarpmak için bir formül kullanmalısınız.

Örneğin, A2 hücresindeki değer "156–" ise, aşağıdaki formül bu değeri –156'ya dönüştürür.

Veri

Formül

156-

=Soldan(A2;UZUNLUK(A2)-1)*-1

Sayfanın Başı

Teknik 3: Metin biçimlendirmeli sayılara bir sayı biçimi uygulama

Bazı senaryolarda, bu makalenin önceki bölümünde açıklandığı gibi, metin olarak depolanan sayıları numaralara dönüştürmeniz gerekmez. Bunun yerine, aynı sonucu almak için bir sayı biçimi uygulayabilirsiniz. Örneğin, bir çalışma kitabına sayı girerseniz ve sonra bu sayıları metin olarak biçimlendirirseniz, hücrenin sol üst köşesinde yeşil bir hata göstergesi görmezsiniz. Bu durumda, sayı biçimlendirmesi uygulayabilirsiniz.

 1. Metin olarak depolanmış sayıların bulunduğu hücreleri seçin.

 2. Giriş sekmesinin Sayı grubunda İletişim Kutusu Başlatıcısı'na tıklayın.

  Sayı grubundaki iletişim kutusu başlatıcısı

 3. Kategori kutusunda, kullanmak istediğiniz sayı biçimini tıklatın.

  Bu yordamın başarılı bir şekilde tamamlanması için, metin olarak depolanan sayıların her iki yanında da fazladan boşluk veya yazdırılamaz karakter bulunmamasına dikkat edin. Fazladan boşluk veya yazdırılamaz karakterler bazen bir veritabanından veya dış kaynaktan veri içeri aktardığınızda ya da kopyaladığınızda oluşur. Metin olarak depolanan birden çok sayıdaki fazladan boşlukları kaldırmak için KIRP işlevini veya TEMİZ işlevini kullanabilirsiniz. KIRP işlevi, sözcükler arasındaki tek boşluklar dışında metinden boşlukları kaldırır. TEMİZ işlevi, metinden tüm yazdırılamaz karakterleri kaldırır.

Hata Denetimini kapatma

Excel'de hata denetimi açık şekilde, metin biçimlendirmesi uygulanmış bir hücreye sayı girerseniz küçük yeşil bir üçgen görürsünüz. Bu hata göstergelerini görmek istemezseniz, bunları kapatabilirsiniz.

 1. Dosya sekmesini ve ardından Seçenekler'e tıklayın.

 2. Formüller kategorisine tıklayın.

 3. Hata denetleme kuralları'nın altında Sayılar metin olarak biçimlendirilmiş veya önlerinde tırnak işareti var onay kutusunun işaretini kaldırın.

 4. Tamam'ı tıklatın.


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?