OpenDocument (.odp) biçiminde desteklenen özellikler


OpenDocument sunusu (.odp) biçiminde desteklenen özellikler

Şunlara Uygulanır: PowerPoint 2016 , PowerPoint 2013 , PowerPoint 2010 , PowerPoint 2007
 

Aşağıdaki tabloda OpenDocument Sunusu (.odp) biçiminde tamamen veya kısmen desteklenen ya da hiç desteklenmeyen PowerPoint özellikleri gösterilmektedir.

 • Desteklenir     Hem PowerPoint hem de OpenDocument Sunu biçimi bu özelliği destekler. İçerik, biçimlendirme ve kullanım kaybı olmaz.

 • Kısmen Desteklenir     Hem PowerPoint hem de OpenDocument Sunu biçimi bu özelliği destekler, ancak kullanım ve biçimlendirme etkilenebilir. Metin veya veri kaybı olmaz, ancak biçimlendirme ve metin veya grafiklerle çalışma yöntemleri farklı olabilir.

 • Desteklenmez    Bu özellik OpenDocument biçiminde desteklenmez. Sununuzu OpenDocument Biçiminde kaydetmeyi planlıyorsanız, bu özellikleri kullanmayın.

Alan

Alt Alan

Destek düzeyi

 
   

PowerPoint 2007

PowerPoint 2010

PowerPoint 2013

PowerPoint 2016

Animasyonlar

Giriş/Çıkış

animasyonlar

Kısmen desteklenir

ODF tarafından desteklenemeyecek tüm animasyonlar, Belirme veya Kaybolma animasyonuna dönüştürülür.

Kısmen desteklenir

ODF tarafından desteklenemeyecek tüm animasyonlar, Belirme veya Kaybolma animasyonuna dönüştürülür.

Animasyonlar

Renk animasyonları

Desteklenmez

Desteklenmez

Animasyonlar

Ölçeklendirme animasyonları

Desteklenmez

Desteklenmez

Patlama, Parlak ampul, Büyüt ve Daralt, Dikey Yükseklik animasyonları desteklenmez.

Animasyonlar

Animasyon gecikmeleri

Desteklenir

Desteklenir

Animasyonlar

Animasyon zamanlaması

Desteklenir

Desteklenir

Animasyonlar

Metin animasyonları

Desteklenir

Desteklenir

Animasyonlar

Tetiklenen animasyonlar

Desteklenir

Desteklenir

Animasyonlar

Animasyon

sesler

Desteklenmez

Desteklenmez

Animasyonlar

Medya animasyonları

Desteklenir

Desteklenir

Animasyonlar

SmartArt

Desteklenmez

Desteklenmez

Animasyonlar

Grafik Bölümleri

Kısmen desteklenir

Grafik bölümlerindeki animasyonlar, grafik genelinde bir animasyona dönüştürülür.

Kısmen desteklenir

Grafik bölümlerindeki animasyonlar, grafik genelinde bir animasyona dönüştürülür.

Animasyonlar

OLE eylemi

animasyonlar

Desteklenmez

Desteklenmez

Animasyonlar

Asıl Öğe/Düzen animasyonları

Desteklenmez

Desteklenmez

Geçişler

Geçişler

Kısmen desteklenir

Şu geçişler desteklenmez: Perdeler, Kesme, Şeritler, Petek, Flaş Haber.

Kısmen desteklenir

Şu geçişler desteklenmez: Perdeler, Kesme, Şeritler, Petek, Flaş Haber.

Geçişler

Geçiş Sesleri

Desteklenmez

Desteklenmez

İçerik Medya (Filmler/Sesler)

Kırpma ve yer işareti

Kısmen desteklenir

Kısmen desteklenir

İçerik

WAV dosyaları ekleme

Desteklenir

Desteklenir

İçerik

OLE

Desteklenir

Desteklenir

İçerik

ActiveX Denetimleri

Desteklenmez

Desteklenmez

İçerik

Tablolar

Kısmen desteklenir

İçinde tablolar bulunan bir sunuyu .odp biçiminde kaydettiğinizde, tablolar resim halini alır ve daha fazla düzenlenemez.

Kısmen desteklenir

İçinde tablolar bulunan bir sunuyu .odp biçiminde kaydettiğinizde, tablolar resim halini alır ve daha fazla düzenlenemez.

İçerik

Üstbilgiler/Altbilgiler

Kısmen Desteklenir

Tarih/saat veya sayfa numarası gibi üst bilgi veya alt bilgi alanları olan bir dosyayı .odp biçiminde kaydettiğinizde, üst bilgiler ve alt bilgiler metin kutularına dönüşür.

Kısmen desteklenir

Üstbilgi veya altbilgi bulunan bir dosyayı .odp biçiminde kaydettiğinizde, üstbilgiler ve altbilgiler metin kutuları halini alır.

İçerik

Tarih alanları

Kısmen desteklenir

Tüm tarih türleri dahil edilir, ancak diğer ODF uygulamaları tarafından varsayılan bir tarih türüne dönüştürülebilirler.

Kısmen desteklenir

Tüm tarih türleri dahil edilir, ancak diğer ODF uygulamaları tarafından varsayılan bir tarih türüne dönüştürülebilirler.

İçerik

Şekil Gizleme

Desteklenir

Desteklenir

İçerik

Slayt Gizleme

Desteklenir

Desteklenir

Makrolar, Programlanabilirlik

Makrolar, OM, Programlanabilirlik

Desteklenmez

Desteklenmez

Sunu ayarları

Sayfa boyutu

Kısmen desteklenir

Sayfa boyutu sunuyla birlikte kaydedilse de, Sayfa Yapısı iletişim kutusundaki Sayfa Boyutu ayarları yanlıştır. İletişim kutusu varsayılan sayfa boyutunu varsayılan değer olarak almayı dener.

Kısmen desteklenir

Sayfa boyutu sunuyla birlikte kaydedilse de, Sayfa Yapısı iletişim kutusundaki Sayfa Boyutu ayarları yanlıştır. İletişim kutusu varsayılan sayfa boyutunu varsayılan değer olarak almayı dener.

Sunu ayarları

Özel Gösteriler

Desteklenir

Desteklenir

Sunu ayarları

Anlatımlar, Zamanlamalar

Desteklenir

Desteklenir

Sunu ayarları

Gösteri Ayarları

Kısmen desteklenir

Kısmen desteklenir

Sunu ayarları

yazdırma ayarları

Desteklenmez

Desteklenmez

Sunu ayarları

Görünüm Ayarları       

Desteklenmez

Desteklenmez

İşbirliği

Açıklamalar

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafikler

Grafikler

Kısmen desteklenir

Kısmen desteklenir

Sunu Tasarımı

Asıl Öğeler

Kısmen desteklenir

Tema bilgileri kaybolur ve asıl öğelere/düzenlere yerleştirilir. Yeni şekillerdeki yazı tipleri, renkler ve efektler artık devralınmaz.

Sunuyu .odp biçiminde kaydettikten sonra açtığınızda varsayılan tema kullanılır, ancak sunuda herhangi bir değişikliğe neden olmaması gerekir. Bununla birlikte, bundan sonraki tüm düzenlemelerin varsayılan tema uygulanmış gibi yapılmasına neden olur.

Kısmen desteklenir

Tema bilgileri kaybolur ve asıl öğelere/düzenlere yerleştirilir. Yeni şekillerdeki yazı tipleri, renkler ve efektler artık devralınmaz.

Sunuyu .odp biçiminde kaydettikten sonra açtığınızda varsayılan tema kullanılır, ancak sunuda herhangi bir değişikliğe neden olmaması gerekir. Bununla birlikte, bundan sonraki tüm düzenlemelerin varsayılan tema uygulanmış gibi yapılmasına neden olur.

Sunu Tasarımı

Düzenler

Kısmen desteklenir

Düzenler, diğer ODF uygulamalarında açılan asıl öğelere benzer şekilde işlem görür. PowerPoint 2007 SP2'de düzenler, arka plan ve yer tutucu özelliklerini asıl slayttan devralır. Tema bilgileri kaybolur ve gelecekte düzende yapılan düzenlemeler, varsayılan tema uygulanmış gibi yapılır.

Kısmen desteklenir

Düzenler, diğer ODF uygulamalarında açılan asıl öğelere benzer şekilde işlem görür.

Sunu Tasarımı

Yer Tutucular

Kısmen desteklenir

Yer tutucularındaki tema bilgileri kaybolur.

Kısmen desteklenir

Yer tutucularındaki tema bilgileri kaybolur.

Sunu Tasarımı

Notlar

Desteklenir

Desteklenir

Sunu Tasarımı

Asıl Notlar

Desteklenir

Desteklenir

Sunu Tasarımı

Asıl Dinleyici Notları

Desteklenir

Desteklenir

Şifreleme

Şifreleme

Desteklenmez

Desteklenmez

Koruma

Koruma

Desteklenmez

Desteklenmez

Metin

Uluslararası metin biçimlendirmesi

Kısmen desteklenir

Desteklenmeyen özellikler şunları içerir:

 • Kinsoku

 • Dikey metin döndürme (270, yığın)

 • Doğu Asya satır sonu

 • Kumimoji

 • Bazı uluslararası numaralandırma sistemleri, madde işaretleri veya Batı tipi numaralandırma ile eşleştirilir.

 • Dağınık hizalama

Kısmen desteklenir

Desteklenmeyen özellikler şunları içerir:

 • Kinsoku

 • Dikey metin döndürme (270, yığın)

 • Doğu Asya satır sonu

 • Kumimoji

 • Bazı uluslararası numaralandırma sistemleri, madde işaretleri veya Batı tipi numaralandırma ile eşleştirilir.

 • Dağınık hizalama

Metin

Hizalama

Kısmen desteklenir

Dağınık hizalama desteklenmez.

Diğer ODF uygulamalarında, metnin hizalama, tutturma veya kaydırma özelliklerinde bazı görse farklılıklar olabilir.

Kısmen desteklenir

Dağınık hizalama desteklenmez.

Diğer ODF uygulamalarında, metnin hizalama, tutturma veya kaydırma özelliklerinde bazı görse farklılıklar olabilir.

Metin

Sütunlar

Desteklenmez

Desteklenmez

Metin

Metin yönü

Kısmen desteklenir

270-döndürme ve yığılı metin desteklenmez.

Kısmen desteklenir

270-döndürme ve yığılı metin desteklenmez.

Metin

Köprüler

Kısmen desteklenir

Normal köprüler desteklenir, ancak vurgulu köprüler desteklenmez.

Kısmen desteklenir

Normal köprüler desteklenir, ancak vurgulu köprüler desteklenmez.

Metin

Listeler

Desteklenir

Diğer ODF uygulamaları numaraları/madde işaretlerini değiştirebilir veya tümünü birden desteklemeyebilir.

Desteklenir

Diğer ODF uygulamaları numaraları/madde işaretlerini değiştirebilir veya tümünü birden desteklemeyebilir.

Metin

Temel biçimlendirme

Desteklenir

ODF uygulamalarında italik, kalın, altı çizili ve üstü çizili özelliklerinin hepsi desteklenir.

Farklı yazı tipleri ve boyutları desteklenir.

Desteklenir

ODF uygulamalarında italik, kalın, altı çizili ve üstü çizili özelliklerinin hepsi desteklenir.

Farklı yazı tipleri ve boyutları desteklenir.

Metin

Gelişmiş biçimlendirme/grafik efektleri

Kısmen desteklenir

Desteklenmeyen özellikler şunları içerir:

 • Resim dolgulu, gradyan dolgulu, desen dolgulu veya boş dolgulu metin.

 • Metin üzerindeki bazı dış gölge efektleri.

 • Resim, gradyan, desen veya boş dolgulu anahat içeren metinler.

 • Metnin, dolgu renginden farklı ana hatları olamaz.

Kısmen desteklenir

Desteklenmeyen özellikler şunları içerir:

 • Resim dolgulu, gradyan dolgulu, desen dolgulu veya boş dolgulu metin.

 • Metin üzerindeki bazı dış gölge efektleri.

 • Resim, gradyan, desen veya boş dolgulu anahat içeren metinler.

 • Metnin, dolgu renginden farklı ana hatları olamaz.

Metin

Otomatik Sığdırma

Desteklenmez

Desteklenmez

Metin

Taşma

Desteklenir

Taşma özelliği, farklı ODF uygulamalarında farklı görünüme sahip olabilir.

Desteklenir

Taşma özelliği, farklı ODF uygulamalarında farklı görünüme sahip olabilir.

Grafik öğeleri

Aşağıdaki tablo, OpenDocument Biçiminde (.odp) desteklenen, kısmen desteklenen veya hiç desteklenmeyen PowerPoint grafik özelliklerini göstermektedir.

Temel şekiller

Destek düzeyi

   
 

PowerPoint 2007

PowerPoint 2010, PowerPoint 2013,

PowerPoint 2016

 

Şekiller

Desteklenir

Desteklenir

 

Metin kutuları

Desteklenir

OpenDocument dosyasını açtığınızda, metin kutularının içindeki nesneler atılır.

Desteklenir

OpenDocument dosyasını açtığınızda, metin kutularının içindeki nesneler atılır.

 

WordArt

Kısmen desteklenir

ODF, WordArt seçeneklerini desteklemez. Metin ve temel metin rengi korunur, ancak WordArt efektleriyle biçimlendirmesi kaybolur.

Kısmen desteklenir

ODF, WordArt seçeneklerini desteklemez. Metin ve temel metin rengi korunur, ancak WordArt efektleri ve biçimlendirmesi kaybolur.

 

3B şekil seçenekleri

Desteklenmez

Desteklenmez

 

Resimler

Desteklenir

ODF tarafından desteklenmeyen ekleme ve bağlantı seçeneği dışında desteklenir.

Desteklenir

ODF tarafından desteklenmeyen ekleme ve bağlantı seçeneği dışında desteklenir.

 

SmartArt diyagramları

Desteklenir

Bir şekil grubuna dönüştürülür.

Desteklenir

Bir şekil grubuna dönüştürülür.

 

ActiveX denetimleri

Desteklenmez

Desteklenmez

 

Grafiklerdeki nesneler

Desteklenir

Grafik ve nesneleri içeren bir gruba dönüştürülür.

Desteklenir

Grafik ve nesneleri içeren bir gruba dönüştürülür.

 

Mürekkep ek açıklaması

Desteklenir

Mürekkep ek açıklaması, serbest biçimli şekle dönüştürülür.

Desteklenir

Mürekkep ek açıklaması, bir Geliştirilmiş Meta Dosyası (EMF) resmine dönüştürülür.

 

Nesneler grubu

Desteklenir

Desteklenir

 

Nesne görünebilirliği

Desteklenir

Desteklenir

 

Nesne kenarlıkları

Desteklenir

Tüm kenarlık stilleri desteklenmez. Desteklenmeyen stiller, varsayılan kenarlık stili (siyah, düz çizgi) olarak kaydedilir.

Desteklenir

Tüm kenarlık stilleri desteklenmez. Desteklenmeyen stiller, varsayılan kenarlık stili (siyah, düz çizgi) olarak kaydedilir.

 

Nesne dolguları

Desteklenir

Slayt arka plan dolgusu dışında desteklenir.

İkiden fazla duraklı gradyan dolgularında ilk ikisinden sonraki tüm duraklar kaybolur.

Desteklenir

Slayt arka plan dolgusu dışında desteklenir.

İkiden fazla duraklı gradyan dolgularında ilk ikisinden sonraki tüm duraklar kaybolur.

 

Çizgi biçimlendirmesi

Desteklenir

Tüm çizgi ve çizgi ucu stilleri ODF'de desteklenmez. Desteklenmeyen stiller varsayılan (sırasıyla, siyah düz çizgi ve açık ok türü) olarak kaydedilir.

Desteklenir

Tüm çizgi ve çizgi ucu stilleri ODF'de desteklenmez. Desteklenmeyen stiller varsayılan (sırasıyla, siyah düz çizgi ve açık ok türü) olarak kaydedilir.

 

Resim kırpma

Desteklenir

Şekilli resim kırpma desteklenmez.

Desteklenir

Şekilli resim kırpma desteklenmez.

 

Resmi yeniden renklendirme

Kısmen desteklenir

Siyah-beyaz gibi bazı resim yeniden renklendirme seçeneklerinin ODF'de eşdeğeri vardır. Diğer resim yeniden renklendirme seçeneklerinin eşdeğeri yoktur ve düzleştirilir. Resim aynı görünür, ancak artık renklendirme değiştirilemez

Kısmen desteklenir

Bazı yeniden resim renklendirme özelliklerinin (siyah ve beyaz gibi) eşdeğeri ODF'de vardır. Diğer resim renklendirme özelliklerinin eşdeğeri yoktur ve resim düzleştirilir. Resim aynı görünür, ancak renklendirme özellikleri değiştirilemez.

 

3B resim seçenekleri

Desteklenmez

Desteklenmez

 

Resim stilleri

Kısmen desteklenir

Kenarlıklar kısmen desteklenir, ancak aynı görünüme sahip olmayabilir.

Kısmen desteklenir

Kenarlıklar kısmen desteklenir, ancak aynı görünmeyebilir.

 

Temalar

Desteklenmez

Desteklenmez

 

Şekilde köprü

Desteklenmez

Desteklenmez


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?