Uyumluluk Denetleyicisi


Sorunları Denetle menüsündeki Uyumluluğu Denetle komutu

Şunlara Uygulanır: PowerPoint 2016 , PowerPoint 2013 , PowerPoint 2010
 

ÖNEMLİ : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Uyumluluk Denetleyicisi'ni kullandığınızda, PowerPoint sunusunu PowerPoint 97-2003 dosyası (.ppt) olarak kaydetmeniz durumunda olası işlevsellik kayıplarını belirleyen iletiler görebilirsiniz. Bu belgede, Uyumluluk Denetleyicisi'nin oluşturduğu iletiler yer alır. Her iletinin altındaki bilgileri kullanarak, iletinin görüntülenmesine neyin neden olduğunu ve alınması gereken önlemlerle ilgili önerileri bulabilirsiniz.

NOTLAR : Uyumluluk Denetleyicisi'ni kullanmayı öğrenmek için bkz:

Bu makalede

“PowerPoint'in bu sürümüne eklenmiş veya yükseltilmiş medya klipleri, resim olarak kaydedilecek.”

"Şeklin içindeki metin önceki PowerPoint sürümleri kullanılırken düzenlenebiliyor olsa da, şekil artık düzenlenemez."

"Şekil ve içindeki metin, önceki PowerPoint sürümleri kullanılırken düzenlenemeyebilir."

"Gruplandırılan şekiller ve içindeki metinler, önceki PowerPoint sürümleri kullanılırken düzenlenemeyebilir."

"SmartArt grafiği ve içindeki metin, önceki PowerPoint sürümleri kullanılırken düzenlenemeyebilir."

"Tablo ve içindeki metin, önceki PowerPoint sürümleri kullanılırken düzenlenemeyebilir."

"Şekildeki efektler, önceki PowerPoint sürümleri kullanılırken kaldırılır."

"Gruplandırılan şekillerdeki efektler önceki PowerPoint sürümlerinde kaldırılır."

"Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na ve diğer özel kullanıcı arabirimine eklenen belgeye özgü tüm özelleştirmeler, kaydedildiğinde kaybolur."

"Bu belgedeki bir grafik, seçili dosya biçiminin sıra ve sütun sınırı dışındaki hücrelerde veriler içerebilir. 65.536 satıra 256 (IV) sütun boyutunun ötesindeki veriler kaydedilmez."

"Özel düzendeki nesnelerle ilişkili kod kaydedilirse, kaldırılır."

"Özel düzenlerdeki özelleştirilmiş istem metni, önceki PowerPoint sürümlerinde kaldırılır."

"Özel düzenlerdeki yer tutuculara uygulanan animasyon kaydedilirse, kaldırılır."

"Düzenlenemeyen şekillerdeki animasyonlar, önceki PowerPoint sürümleri kullanılırken kaldırılabilir."

"Başlatılmamış ActiveX denetimleri kaydedilirse, statik nesnelere dönüştürülür."

İki tür Uyumluluk Denetleyicisi iletisi vardır:

 1. En yaygın durumda, ancak dosyayı PowerPoint'in önceki bir sürümünde açarsanız düzenleme işlevselliğini kaybedersiniz. Örneğin, SmartArt grafiği içeren bir sunuyu önceki bir PowerPoint biçiminde kaydeder ve bu dosyayı PowerPoint'in önceki sürümlerinden birinde açarsanız, SmartArt grafiği resme dönüştürülür. Öte yandan, söz konusu SmartArt grafiği resminde hiçbir düzenleme yapmadan dosyayı PowerPoint'in daha yeni bir sürümünde tekrar açarsanız, SmartArt grafiğinizi düzenlemeye devam edebilirsiniz. Bu tür iletilerde, “önceki PowerPoint sürümlerinde” ifadesi bulunur.

 2. İkinci durumda, işlevselliği kalıcı olarak kaybedersiniz. Örneğin, özel düzendeki yer tutucu metinde değişiklik yaparsanız, bu yer tutucu kalıcı olarak kaybolur.

PowerPoint'in sonraki sürümlerinden gelen bazı içeriği, önceki PowerPoint sürümlerinde düzenleyemezsiniz. Örneğin, yeni efektler içeren şekiller ve metinler, sunuda aynı görünmelerini sağlamak için PowerPoint'in önceki sürümlerinden bazılarında resimlere (bit eşlem) dönüştürülür. Sonuç olarak, şekillerin ve metinlerin satır genişliğini, dolgu rengini veya diğer yönlerini değiştiremezsiniz. Ayrıca, metin bit eşleme dönüştürüldüğünde, metne uygulanmış hiçbir animasyon sunu sırasında görüntülenmez.

İPUCU : Sununuzdaki SmartArt grafiğinde, şekilde veya başka nesnelerde değişiklik yapmak istiyorsanız, PowerPoint sunusunun bir kopyasını kaydedin ve sonra kopyayı PowerPoint 97-2003 dosyası (.ppt) olarak kaydedin. Bunu yaparak, sunuyu önceki sürümün dosya biçiminde kaydettiğinizde SmartArt grafikleriniz, şekilleriniz veya diğer nesneleriniz resimlere dönüştürülürse, özgün sununuzda değişiklik yapabilirsiniz.

Sayfanın Başı

“PowerPoint'in bu sürümüne eklenmiş veya yükseltilmiş medya klipleri, resim olarak kaydedilecek.”

PowerPoint 2010, PowerPoint 2013 veya PowerPoint 2016'da eklenmiş veya yükseltilmiş medya klipleri, PowerPoint'in önceki sürümlerinde düzenleyemediğiniz bir resme dönüştürülür.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Sunuya eklenen veya yükseltilen bir medya klibi.

Medya klibini yeniden ekleyin ve ekleme işlemi yerine bu kez Dosyaya Bağla'yı kullanın.

Sayfanın Başı

"Şeklin içindeki metin önceki PowerPoint sürümleri kullanılırken düzenlenebiliyor olsa da, şekil artık düzenlenemez."

Şeklinizin görünümünü korumak için, bazı efektler şekilde dolgu olarak kullanılan resimlere dönüştürülür. Metin bu resimlerin üstünde gösterildiğinde, metni yine düzenleyebilirsiniz.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Şu efektlerden birini veya birden çoğunu içeren bir şekil: gölge (iç), parlama, eğim, yumuşak kenarlar veya gradyan dolgu.

Efektleri kaldırın.

Sayfanın Başı

"Şekil ve içindeki metin, önceki PowerPoint sürümleri kullanılırken düzenlenemeyebilir."

Şeklinizin görünümünü korumak için, şekil ve bu şeklin içindeki metin PowerPoint'in önceki sürümlerinde düzenleyemeyeceğiniz bir resme dönüştürülür.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Şu efektlerden birini veya birden çoğunu içeren bir metin: yansıma, gölge (iç), parlama, dönüşüm, 3-B döndürmesi, metin ana hatları veya dolgu (gradyan, resim ve doku).

Metin efektlerini kaldırın.

Üstü çizili veya üstü çift çizili metin, metin sütunları, girinti düzeyleri 6 - 9 arası olan metin veya dikey metin.

Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubundaki veyaParagraf grubundaki düğmeleri kullanarak bunları kaldırın.

Yansıma efekti uygulanmış bir şekil.

Efektleri kaldırın.

Sayfanın Başı

"Gruplandırılan şekiller ve içindeki metinler, önceki PowerPoint sürümleri kullanılırken düzenlenemeyebilir."

Gruplandırılmış şekillerinizin görünümünü korumak için, gruplandırılmış şekiller PowerPoint'in önceki sürümlerinde düzenleyemeyeceğiniz bir resme dönüştürülür.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Tüm şekillere şu efektlerden birinin veya birden çoğunun uygulandığı gruplandırılmış şekiller: yansıma, parlama, 3-B döndürmesi veya dolgu (gradyan, resim ve doku).

Efektleri kaldırın.

Sayfanın Başı

"SmartArt grafiği ve içindeki metin, önceki PowerPoint sürümleri kullanılırken düzenlenemeyebilir."

SmartArt grafiğinizin görünümünü korumak için, SmartArt grafiği PowerPoint'in önceki sürümlerinde düzenleyemeyeceğiniz bir resme dönüştürülür.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

SmartArt grafiği.

SmartArt grafikleri, Office PowerPoint 2007'den önce PowerPoint sürümlerinde düzenlenemeyen tek bir nesneye dönüştürülür. Bununla birlikte, Grubu Çöz komutuyla SmartArt grafiğinin grubunu çözebilirsiniz ve bu, PowerPoint'in önceki sürümleri kullanılarak değiştirilebilir. SmartArt grafiğini tek tek şekillere dönüştürdükten sonra, SmartArt Araçları sekmelerindeki işlevlerin artık kullanılamadığını unutmayın.

Sayfanın Başı

"Tablo ve içindeki metin, önceki PowerPoint sürümleri kullanılırken düzenlenemeyebilir."

Tablonuzun görünümünü korumak için, tablo PowerPoint'in önceki sürümlerinde düzenleyemeyeceğiniz bir resme dönüştürülür.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Hücrelerde WordArt içeren bir tablo.

Metin efektlerini kaldırın.

Şu efektlerden birini veya birden çoğunu içeren bir tablo: yansıma, hücre eğimi, gölge veya dolgu (gradyan, resim ve doku).

Efektleri kaldırın.

Sayfanın Başı

"Şekildeki efektler, önceki PowerPoint sürümleri kullanılırken kaldırılır."

Şekle eklediğiniz bir efekt dönüştürülen resmin 30 megabayttan (MB) büyük olmasına neden olursa, bu ileti görüntülenir.

İletinin gösterilme nedeni şeklinizin şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Şu efektlerden birini veya birden çoğunu içeren bir şekil: yansıma, parlama, eğim, yumuşak kenarlar, 3-B döndürmesi veya dolgu (gradyan, resim ve doku).

Efektleri kaldırın.

Sayfanın Başı

"Gruplandırılan şekillerdeki efektler önceki PowerPoint sürümlerinde kaldırılır."

Gruplandırılmış şekillerinizin görünümünü korumak için, gruplandırılmış şekiller PowerPoint'in önceki sürümlerinde düzenleyemeyeceğiniz bir resme dönüştürülür ve tüm efektler kaldırılır.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Tüm şekillere şu efektlerden birinin veya birden çoğunun uygulandığı gruplandırılmış şekiller: yansıma, parlama, eğim, yumuşak kenarlar, 3-B döndürmesi veya dolgu (gradyan, resim ve doku).

Efektleri kaldırın.

Sayfanın Başı

"Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na ve diğer özel kullanıcı arabirimine eklenen belgeye özgü tüm özelleştirmeler, kaydedildiğinde kaybolur."

Sununuz özelleştirilmiş bir Hızlı Erişim Araç Çubuğu, Office PowerPoint 2007'den önceki PowerPoint sürümlerinde desteklenmeyen özel kullanıcı arabirimi parçaları veya her ikisini birden içeriyorsa, bu iletiyi alabilirsiniz. Bu özel özellikler PowerPoint'in önceki sürümlerinde kullanılamaz.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na eklenmiş, bu sunuya özgü bir veya birden çok düğme.

Özelleştirilmiş bir arabirim.

Office PowerPoint 2007 ve PowerPoint 2010'daki Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimi, PowerPoint'in önceki sürümlerinde bulunan menüler ve araç çubuklarından çok farklı olduğundan, Office PowerPoint 2007 ve PowerPoint 2010'da yapılmış olan hiçbir özelleştirme PowerPoint'in önceki sürümlerinde kullanılamaz.

PowerPoint'in önceki sürümlerinde, araç çubuklarına ve menülere bunların benzeri olan özel komutlar ekleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

"Bu belgedeki bir grafik, seçili dosya biçiminin sıra ve sütun sınırı dışındaki hücrelerde veri içeriyor olabilir. 256 (IV) sütun ve 65.536 satırı aşan bölümlerdeki veriler kaydedilmeyecek."

Microsoft Office Excel 2007 ve üstünde, çalışma sayfasının boyunu 16.384 sütuna 1.048.576 satırdır. Öte yandan, Excel'in önceki sürümlerinde çalışma sayfası boyutu yalnızca 256 sütuna 65.536 satırdır. Excel'in önceki sürümlerinde, bu sütun ve satır sınırının dışında kalan hücrelerdeki veriler kaybolur. Bu bölgedeki verilere yönelik formül başvuruları #BAŞV! hatasını döndürür.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Seçili dosya biçiminin satır ve sütun sınırı dışında kalan hücrelerdeki verilerden oluşturulmuş bir grafik.

Excel Uyumluluk Denetleyicisi'nde satır ve sütun sınırları dışında kalan hücreleri ve aralıkları bulmak için Bul'a tıklayın, sonra Kes ve Yapıştır komutlarını kullanarak bunları satır ve sütun sınırları içine veya başka bir sayfaya yerleştirin.

Sayfanın Başı

"Özel düzendeki nesnelerle ilişkili kod kaydedilirse, kaldırılır."

Bir veya birden çok ActiveX denetimine sahip bir özel düzen içeren sunuyu PowerPoint 97-2003 sunusu (.ppt) olarak kaydettiğinde, bu ileti görüntülenir.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Özel düzene eklenmiş bir veya birden çok ActiveX denetimi.

Sununuz kod içermiyorsa, Devam'a tıklayın. Kod sunudan kaldırılır.

Sununuz kod içeriyorsa ve bu kodu alıkoymak istiyorsanız, İptal'e tıklayın.

NOTLAR : 

 • Özel düzenlerdeki ActiveX denetimleriyle ilişkilendirilmiş kodu, PowerPoint 2007'den önceki dosya biçimlerinde kaydedemezsiniz.

 • Kodun kaybolmasını veya bozulmasını önlemek için, dosyayı sunu (.pptx) dosyası olarak kaydedin.

Sayfanın Başı

"Özel düzenlerdeki özelleştirilmiş istem metni, önceki PowerPoint sürümlerinde kaldırılır."

Özelleştirilmiş bilgi istemi metninin yer aldığı bir özel düzen içeren sunuyu kaydettiğinizde, bu ileti görüntülenir.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Özelleştirilmiş bilgi istemi metniyle özel düzen.

Önceki bir sürüme kaydederken, PowerPoint bilgi istemi metnini otomatik olarak varsayılan yer tutucu metinle veya bir metin kutusuyla değiştirir.

Yer tutucuyu bir metin kutusuyla değiştirin veya özel bilgi istemini metin kutusuna yazın.

Sayfanın Başı

"Özel düzenlerdeki yer tutuculara uygulanan animasyon kaydedilirse, kaldırılır."

Özel düzende yer tutucuya animasyon efekti uygularsanız bu ileti görüntülenir.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Özel düzende yer tutucuya eklenmiş bir animasyon efekti.

Önceki bir sürüme kaydederken, PowerPoint yer tutucuyu otomatik olarak animasyon içermeyen varsayılan yer tutucuyla değiştirir.

Yer tutucuyu bir metin kutusuyla veya şekille değiştirin ve animasyonu buna uygulayın.

Sayfanın Başı

"Düzenlenemeyen şekillerdeki animasyonlar, önceki PowerPoint sürümleri kullanılırken kaldırılabilir."

Şekillere belirli animasyon efektlerini uyguladığınızda ve sununuzu PowerPoint'in önceki sürümünün dosya biçiminde kaydettiğinizde, animasyonlarınız görünmeyebilir. Bunun nedeni animasyonun metinle veya resme dönüştürülen bir şekille bağlantılı olmasıdır.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenece k çözüm

Şekle, düzenlenemez duruma gelecek bir animasyon efekti uygulanmış (örneğin, SmartArt grafiği).

Önceki bir sürüme kaydederken, PowerPoint yer tutucuyu otomatik olarak animasyon içermeyen varsayılan yer tutucuyla değiştirir.

Aşağıdakileri yaparak nesneyi animasyonlu bir resme dönüştürün:

 1. Slayttaki şekli seçin.

 2. Şekle sağ tıklayın ve Resim Olarak Kaydet'i seçin.

 3. Kaydettikten sonra, Ekle sekmesinin Resimler grubunda, Resim'e tıklayın.

 4. Resminize gidin ve Ekle'ye tıklayın.

 5. Animasyonu resme uygulayın.

Sayfanın Başı

"Başlatılmamış ActiveX denetimleri kaydedilirse, statik nesnelere dönüştürülür."

Başlatılmamış bir ActiveX denetimi içeren sunuyu kaydettiğinizde, bu ileti görüntülenir. Başlatılmamış ActiveX denetimi, etkinleştirilmemiş bir denetimdir. ActiveX denetimlerini etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Office dosyalarında ActiveX ayarlarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

İletinin gösterilme nedeni sununuzun şu öğeyi içermesidir

Denenecek çözüm

Başlatılmamış ActiveX denetimi.

 1. İleti Çubuğunda Seçenekler’e tıklayın. ActiveX denetimini etkinleştirme seçeneği sağlayan bir güvenlik iletişim kutusu görüntülenir. Bunu yaptığınızda, ActiveX denetimi başlatılır. Seçeneğe tıklamadan önce nasıl güvenli bir karar verebileceğiniz hakkında bilgi için, bkz. Office dosyalarında ActiveX ayarlarını etkileştirme veya devre dışı bırakma.

 2. 1. Adımı izledikten sonra da iletiyi görmeye devam ederseniz, ActiveX denetimini sununuzdan silin.


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?